piątek, 2024-07-12 Brunona, Jana, Wery

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII (nr 2/TRANSPORT-S-OAR/KAS/2023-2024)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ sprzętu Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej Sprzętem), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII (nr 2/TRANSPORT-O-OAR/KAS/2023-2024)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej OAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 28.07.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/OAR-MED/KAS/2023-2024 z dnia 18.07.2023 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII”, w zakresie zapewnienia grupowego wsparcia bezpośredniego przez kadrę medyczną dla 10 uczestników/czek OAR w terminie 14.08.2023 r. - 25.08.2023 r.

Zamawiający w dniu 28.07.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Profilaktyka & Rehabilitacja Alla Owczynnikowa,
ul. Belgradzka 3/176,02-793 Warszawa
Łączna cena brutto – 3834,00 złote 
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 28.07.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/IND-S/KAS/2023-2024 z dnia 18.07.2023 r. w zakresie świadczenia usługi Indywidualnego wsparcia specjalistycznego – fizjoterapeuty, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminie 01.08.2023 r. - 31.03.2024 r.

Zamawiający w dniu 28.07.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Profilaktyka & Rehabilitacja Alla Owczynnikowa,
ul. Belgradzka 3/176,02-793 Warszawa
Łączna cena brutto – 2280,00 złotych 

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, dnia 26.07.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/WAR_SZKOLENIE/KAS/2023-2024 z dnia 05.07.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji oraz Szkolenie dla Osób z otoczenia dla uczestników Projektu, organizowanych przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminie 08.12.2022 r.-10.12.2023 r.

Zamawiający w dniu 26.07.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o. ul. Olimpijska 1 43-460 Wisła
Łączna cena brutto za Warsztat: 6 005,00 zł
Łączna cena brutto za Szkolenie: 2 730,00 zł

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, dnia 26.07.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 4/WAR/KAS/2023-2024 z dnia 05.07.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na dwa Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminach:
WAR nr 1 w terminie 30.09-02.10.2023
WAR nr 2 w terminie 17.11-19.11.2023

Zamawiający w dniu 26.07.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o.
ul. Olimpijska 1 43-460 Wisła
Warsztat Aktywnej Rehabilitacji I:
Łączna cena brutto: 6 005,00 zł
Warsztat Aktywnej Rehabilitacji II:
Łączna cena brutto: 6 005,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII (mazowieckie nr 1/OAR-MED/KAS/2023-2024)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO PRZEZ KADRĘ MEDYCZNĄ dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej OAR), organizowanego w ramach projektu pt.„Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII (mazowieckie nr 1/IND-S/KAS/2023-2024)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO – FIZJOTERAPEUTA dla uczestników/czek projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, dnia 05.07.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 14/OAR/KAS/2023-2024 z dnia 27.06.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminie 10.09.2023 r. - 21.09.2023 r.

Zamawiający w dniu 05.07.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
Odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
oraz PPHU Gabriel Donajski, ul. Barcińska 10A, 78-113 Dygowo
Łączna cena brutto: 68 375,20 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Strona 4 z 94


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach