poniedziałek, 2024-06-17 Laury, Leszka, Marcjana

Projekt regionalny w woj. warmińsko-mazurskimINFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE  [DOC] »

„Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób
z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego”


Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego”. Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i zawodowych 120 osób z niepełnosprawnościami oraz podniesienie aktywności zawodowej 96 osób z niepełnosprawnościami z obszaru woj. warmińsko-mazurskiego, a także podniesienie kwalifikacji 80 osób z niepełnosprawnościami i podjęcia zatrudnienia przez minimum 30 uczestników projektu.


Beneficjent: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
Czas realizacji projektu: 2017.04.01-2019.10.31
Wartość projektu: 1 962 081,60 zł
Wysokość wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego w projekt: 1 667 769,36 zł

Etapy rekrutacji:

I etap do 15.06.2017
II etap do 15.08.2017
III etap do 15.10.2017
IV etap do 15.12.2017
V etap do 15.02.2018

Projekt realizowany na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego (z wyłączeniem Miasta Olsztyn, gminy Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda).

Kryteria przyjęcia do projektu:

 • Wiek od 15 r. życia do osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • Miejsce zamieszkania na terenie woj. warmińsko-mazurskiego (z wyłączeniem Miasta Olsztyn, gminy Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda),
 • Bez zatrudnienia (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy),
 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim,
 • Nie korzystające w ciągu min.4tyg. przed przystąpieniem do projektu z żadnej formy aktywizacji, w których kompleksowe formy wsparcia są/były zbliżone ze wsparciem planowanym w ramach projektu.

Oferowane formy wsparcia:

 • Opracowane indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika/czki projektu,
 • Wsparcie psychologiczne,
 • Indywidualne konsultacje ze specjalistami coach, mediator i inne,
 • Wyjazdowe i stacjonarne Warsztaty Aktywizacji Społecznej,
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacji i zawodowe zakończone egzaminem potwierdzającym nabycie kompetencji, stypendium szkoleniowe,
 • Płatne staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy.

Poprzez realizację form wsparcia planowane jest osiągnięcie poniższych efektów:

 • zniesienie barier psycho-społecznych,
 • zwiększenie zatrudnienia,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 • kształtowanie kompetencji społecznych,
 • zdobycie kompetencji umiejętności zawodowych,
 • zdobycie umiejętności wykonywania obowiązków pracowniczych.

Aby wziąć udział w projekcie można umówić się na spotkanie rekrutacyjne w swoim miejscu zamieszkania pod nr telefonu 89 642 12 30
lub pobrać dokumenty rekrutacyjne i przekazać je :

 • osobiście w Biurze Projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława
 • drogą elektroniczną na adres e-mailem: biuro.warmińTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • drogą pocztową na adres korespondencyjny Biura Projektu.


Załączniki:

załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia uczestnika  [PDF] »
załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu [PDF] »
załącznik nr 3 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych [PDF] »
załącznik nr 4 - Regulamin udzielanych form wsparcia [PDF] »
załacznik nr 5 - Regulamin rekrutacji [PDF] »
załącznik nr 6 - Umowa uczestnictwa [PDF] »
załącznik nr 7 - Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku [PDF] »Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:00.
Biuro Regionalne „FAR”
ul. Jagiellończyka 16 14:200 Iława
Tel. 89 642 12 30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne.  


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach