poniedziałek, 2024-06-17 Laury, Leszka, Marcjana

»»»

Warszawa, 23.08.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 4/SZFAR/2023-2024 z dnia 03.08.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej dla kadry i uczestników Szkolenia FAR, organizowanego w ramach projektu pt. . „Szkolenia z zakresu nowoczesnych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami w ramach programów aktywizacji społecznej i zawodowej z zastosowaniem ICF w połączeniu z wsparciem superwizyjnym” w terminach 13-15.09.2023 r.

Zamawiający w dniu 23.08.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Województwo Lubuskie – Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji
im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie
ul. Drzonków – Olimpijska 20; 22-004 Zielona Góra

Łączna cena brutto: 5678,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/SZFAR/2023-2024


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Szkolenia FAR (zwanego dalej Szkoleniem), organizowanego w ramach projektu pt. „Szkolenia z zakresu nowoczesnych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami w ramach programów aktywizacji społecznej i zawodowej z zastosowaniem ICF w połączeniu z wsparciem superwizyjnym” , realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 03.08.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/SZFAR/2023-2024 z dnia 24.07.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej dla kadry i uczestników Szkolenia FAR, organizowanego w ramach projektu pt. . „Szkolenia z zakresu nowoczesnych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami w ramach programów aktywizacji społecznej i zawodowej z zastosowaniem ICF w połączeniu z wsparciem superwizyjnym” w terminach 04-06.10.2023 r.

Zamawiający w dniu 03.08.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Fundacja Pro Caritate „Centrum Okopowa” ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa
Łączna cena brutto: 20 934,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/SZFAR/2023-2024


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Szkolenia FAR (zwanego dalej Szkoleniem), organizowanego w ramach projektu pt. „Szkolenia z zakresu nowoczesnych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami w ramach programów aktywizacji społecznej i zawodowej z zastosowaniem ICF w połączeniu z wsparciem superwizyjnym” , realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 30.05.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 2/SZFAR/2023-2024 z dnia 22.05.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej dla kadry i uczestników Szkolenia FAR, organizowanego w ramach projektu pt. . „Szkolenia z zakresu nowoczesnych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami w ramach programów aktywizacji społecznej i zawodowej z zastosowaniem ICF w połączeniu z wsparciem superwizyjnym” w terminach 18-20.06.2023 r.

Zamawiający w dniu 30.05.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Łączna cena brutto: 23723,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/SZFAR/2023-2024


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Szkolenia FAR (zwanego dalej Szkoleniem), organizowanego w ramach projektu pt. „Szkolenia z zakresu nowoczesnych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami w ramach programów aktywizacji społecznej i zawodowej z zastosowaniem ICF w połączeniu z wsparciem superwizyjnym” , realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 19.05.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/SZFAR/2023-2024 z dnia 11.05.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej dla kadry i uczestników Szkolenia FAR, organizowanego w ramach projektu pt. . „Szkolenia z zakresu nowoczesnych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami w ramach programów aktywizacji społecznej i zawodowej z zastosowaniem ICF w połączeniu z wsparciem superwizyjnym” w terminach 05-07.06.2023 r.

Zamawiający w dniu 19.05.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Hotel Orle*** K. Podkówka, M. Zdanowski Spółka Jawna
80-680 Gdańsk, ul. Lazurowa 8
Łączna cena brutto: 25275,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/SZFAR/2023-2024 – ŚWIADCZENIE USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Szkolenia FAR (zwanego dalej Szkoleniem), organizowanego w ramach projektu pt. „Szkolenia z zakresu nowoczesnych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami w ramach programów aktywizacji społecznej i zawodowej z zastosowaniem ICF w połączeniu z wsparciem superwizyjnym” , realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach