wtorek, 2024-07-23 Sławy, Sławosza, Żelisławy

Organizacja imprez sportowych


 


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w 2023 roku otrzymała dofinansowanie ze środków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i będzie realizować cykl imprez sportowych. Dysponentem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest Minister Sportu i Turystyki. Nazwa zadania „Organizacja imprez sportowych”
 

Wartość dofinansowania – 400 000,00 zł
Całkowita wartość zadania – 490 480,00 zł
Pozostałe koszty pokryte będą z środków własnych fundacji „FAR”.
 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

 O projekcie

Planowane we wniosku imprezy są kontynuacja zadań realizowanych przez FAR w latach ubiegłych.

W 2023 roku planujemy zorganizować cykl imprez sportowych skierowanych do osób niepełnosprawnych. W ramach dofinansowania planowane są imprezy, w niewielkim stopniu różniące się między sobą formą organizacyjną, dyscyplinami i konkurencjami sportowymi oraz wiekiem uczestników.

Wszystkie zaplanowane imprezy odbędą się zgodnie z przepisami i wytycznymi odnoszącymi się do stanu epidemii w Polsce. Planowane Spartakiady stanowią celowe uzupełnienie zajęć grupowych organizowanych przez FAR na terenie całego kraju.

Aktywna forma spędzania czasu wolnego poprzez możliwość uczestnictwa w imprezach sportowo – ruchowych z jednej strony stanowi formę rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, z drugiej zaś jest sposobem na integrację i nabycie umiejętności spędzania wolnego czasu, możliwość nawiązywania nowych kontaktów i rozwijania umiejętności społecznych. Jest to, poza podstawowymi celami projektowymi, dodatkowa wartość organizacji wsparcia w formule rywalizacji sportowej. Udział w zawodach ma także na celu wzmocnienie więzi z kolegami, wyzwolenie poczucia odpowiedzialności za współpartnerów w zespole, integrację.

Wspólne działania mają za zadanie kształtowanie właściwego stosunku do rówieśników a jednocześnie podnosić jakość życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Możliwość uczestniczenia we wspólnej imprezie jest dodatkowym znakomitym bodźcem wyzwalającym zaradność, samodzielność, ambicje i wiele innych umiejętności potrzebnych do życia w społeczeństwie.
 

Cele szczegółowe zaplanowanych imprez, zgodnie z zapisami „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.”

 1. zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia,
 2. wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej,
 3. kształtowanie zdrowego stylu życia,
 4. rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika,
 5. tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych,
 6. kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku,
 7. podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.


Zaplanowane imprezy sportowe:

 • I Łódzka Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 6 czerwca 2023, Łódź
 • Wielkopolska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 17 czerwca 2023, Poznań
 • Ogólnopolska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 26-28 czerwca 2023, Spała
 • Warmińsko mazurska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 26 sierpnia 2023, Wilkasy
 • II Łódzka Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 2 września 2023, Łódź
 • Mazowiecka Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 3 września 2023, Warszawa
 • III Łódzka Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 10 października 2023,  Łódź
 • Kujawsko-pomorska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 28 października 2023,  Bydgoszcz
 • Śląska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 28 października 2023, Mikołów

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących realizowanych imprez oraz możliwości w nich udziału prosimy o kontakt z biurem centralnym oraz biurami regionalnymi FAR.


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach