poniedziałek, 2024-06-17 Laury, Leszka, Marcjana

Projekt regionalny w woj. śląskim


 


 


Aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób z niepełnosprawnościami
z woj. śląskiego szansą na AKTYWNOŚĆ i NIEZALEŻNOŚĆ

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób z niepełnosprawnościami z woj. śląskiego szansą na AKTYWNOŚĆ i NIEZALEŻNOŚĆ”.

Celem projektu jest kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej 40 OzN (16k/24m) z obszaru woj. śląskiego (ZIT subregion centralny dalej WS) realizowany w okresie 01.04.2021 r. – 31.12.2020 r. uwzględniający zniwelowanie barier psychospołecznych związanych z niepełnosprawnością, podniesienie kwalifikacji i umiejętności związanych z wypełnianiem obowiązków pracowniczych.

Beneficjent: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

Numer umowy: WND-RPSL.09.01.05-24-0030/20-004
Czas realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.12.2022
Wartość projektu: 792 894,10 zł
Wysokość wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego w projekt: 673 959,98 zł

Rekrutacja prowadzona jest od 01.04.2021 r. do 31.12.2021 r. z możliwością przedłużenia do 31.03.2022.
Posiedzenia komisji rekrutacyjnych odbywają się średnio co 2 tygodnie.
 

I. Uczestnikiem/czką projektu może zostać osoba spełniająca następujące poniższe kryteria:

 • osoby w wieku od 18 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego (wiek określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcje),
 • osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu ON z dnia 27.08.1997 r., legitymujące się aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, orzeczeniu równoważnym jak orzeczenie wydane do celów rentowych,
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną identyfikowaną posiadaniem w dokumentach orzeczniczych więcej niż 1 symbol przyczyny niepełnosprawności lub zaświadczenie wydane przez lekarza zgodnie z ICD-10, Międz. Klasyf. Staty. Chorób i Probl. Zdr., wers. 10
 • osoby pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo, nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, które przedstawią zaświadczenie z ZUS potwierdzające status osoby biernej zawodowo,
 • osoby zamieszkujące lub uczące się na terenie woj. śląskiego na obszarze ZIT Subregion Centralny, tj. a terenie jednego z powiatów: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański, lubliniecki, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze,
 • osoby nie korzystające w ciągu minimum 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu z żadnych form aktywizacji finansowanych ze środków publicznych zbieżnych z formami wsparcia planowanymi w ramach projektu.

W ramach projektu nie zostaną objęte wsparciem osoby odbywające karę pozbawienia wolności.


II. Oferowane formy wsparcia:
 • opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu (ścieżka reintegracji),
 • indywidualne wsparcie psychologiczne dla 20 uczestników/uczestniczek,
 • indywidualne wsparcie specjalistyczne dla 8 uczestników/uczestniczek,
 • szkolenia podnoszących kwalifikacje zawodowe zakończonych egzaminem potwierdzającym nabycie kompetencji,
 • stypendium szkoleniowe dla 20 uczestników/uczestniczek,
 • płatne staże zawodowe dla 16 uczestników/uczestniczek,
 • wyjazdowe warsztaty aktywizacji społecznej dla 20 uczestników/uczestniczek,
 • wyjazdowe warsztaty specjalistyczne dla 20 uczestników/uczestniczek,
 • Doradztwo zawodowe/Pośrednictwo pracy dla każdego uczestnika/uczestniczki.


III. Poprzez realizację form wsparcia planowane jest osiągnięcie poniższych efektów:

 • Nabycie/wzmocnienie kompetencji i aktywności społecznej,
 • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej,
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodach zgodnych z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy,
 • Nabycie praktycznych umiejętności w środowisku pracy,
 • Zwiększenie zatrudnienia,
 • Zmiany postawy z biernej na aktywną.


Aby wziąć udział w projekcie można umówić się na spotkanie rekrutacyjne w swoim miejscu zamieszkania pod nr telefonu 32 471 09 58 lub pobrać dokumenty rekrutacyjne i przekazać je:

 • osobiście w Biurze Projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji: ul. Jana Pawła II 4, 43-190 Mikołów,
 • drogą elektroniczną – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • drogą pocztową na adres korespondencyjny Biura Projektu.

Biuro projektu czynne jest w godzinach:
poniedziałek - piątek 7:30-15:30

Biuro Regionalne „FAR”
ul. Jana Pawła II 4, 43-190 Mikołów
Tel. 32 471 09 58, Tel. kom.: 508 015 916
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne.
 

Załączniki:

załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia uczestnika  [PDF] »
załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu [PDF] »
załącznik nr 3 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych [PDF] »
załącznik nr 4 - Regulamin udzielanych form wsparcia [PDF] »
załącznik nr 5 - Regulamin rekrutacji [PDF] »
załacznik nr 6 - Umowa oczestnictwa w projekcie [PDF] »
załącznik nr 7 - Informacja o specjalnych potrzebach [PDF] »
załącznik nr 8 - Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku [PDF] »

MIESIĘCZNE HARMONOGRAMY FORM WSPARCIA:

MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - kwiecień 2021 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - maj 2021 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - czerwiec 2021 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - lipiec 2021 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - sierpień 2021 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - wrzesień 2021 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - pazdziernik 2021 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - listopad 2021 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - grudzień 2021 [PDF] »

MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - styczeń 2022 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - luty 2022 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - marzec 2022 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - kwiecień 2022 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - maj 2022 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - czerwiec 2022 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - lipiec 2022 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - sierpień 2022 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - wrzesień 2022 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - październik 2022 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - listopad 2022 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - grudzień 2022 [PDF] »

MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - styczeń 2023 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - luty 2023 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - marzec 2023 [PDF] »

 
 


 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach