poniedziałek, 2024-06-17 Laury, Leszka, Marcjana

Projekt regionalny w woj. łódzkim
 


SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami
z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ
 – II edycja

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ – II edycja.


Celem głównym jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej min. 65 osób z niepełnosprawnością (23 kobiet/42 mężczyzn) od 16 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego z woj. łódzkiego, poprzez realizację wsparcia indywidualnego, szkoleń, staży, warsztatów w konsekwencji czego zatrudnienie podejmie i utrzyma min 8 osób z niepełnosprawnością, min. 6 osób z niepełnoprawnością uzyska kwalifikacje a min. 34% uczestników/czek osiągnie efektywność społeczną, co zostanie osiągnięte do 31.12.2021. Realizacja indywidualnie dobranych form wsparcia pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności. Całe wsparcie w projekcie przyczyni się do poprawy statusu społecznego.
 

Beneficjent: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
Czas realizacji projektu:  01.11.2019 r. – 31.03.2022 r.
Wartość projektu: 945 471,57 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w projekt: 803 650,83 zł
 

Kryteria przyjęcia do projektu:

 • wiek od 16 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • miejsce zamieszkania lub nauki na terenie województwa łódzkiego,
 • posiadanie statusu osoby biernej zawodowo niezarejestrowanej w PUP,
 • posiadanie aktualnego orzeczenia ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby posiadające niepełnosprawność sprzężoną,
 • niekorzystanie z żadnej formy aktywizacji w przeciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu (np. projekty finansowane ze środków publicznych), których kompleksowe formy wsparcia są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach Projektu.

Oferowane formy wsparcia:

 • opracowanie indywidualnych planów działania dla każdego uczestnika projektu,
 • wsparcie psychologiczne,
 • poradnictwo specjalistyczne m.in. coach, socjoterapeuta, mediator,
 • wyjazdowe warsztaty aktywizacji społecznej,
 • wyjazdowe warsztaty specjalistyczne,
 • płatne staże zawodowe,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zakończone egzaminem (nabycie umiejętności niezbędnych na wielu stanowiskach pracy np. kursy językowe, prawa jazdy, szkolenia komputerowe),
 • treningi kompetencji społecznych,
 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

Poprzez realizację form wsparcia planowane jest osiągnięcie poniższych efektów:

 • identyfikacja indywidualnych kompetencji, predyspozycji oraz potrzeb związanych z zatrudnieniem,
 • zniesienie indywidualnych barier psychospołecznych,
 • zdobycie kompetencji społecznych oraz wiedzy decydującej o możliwości podjęcia zatrudnienia,
 • zdobycie wiedzy oraz umiejętności związanych z poruszaniem się na otwartym rynku pracy,
 • podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie umiejętności związanych z określeniem kwalifikacji zawodowych.

Projekt ma charakter regionalny, aby wziąć udział w projekcie należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • osobiście w biurze projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, ul. Tatrzańska 109 p. 210, 93-279 Łódź, tel. 42 642 78 01
 • e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • drogą pocztową na adres korespondencyjny biura projektu.

Jest również możliwość realizacji sesji rekrutacyjnych w miejscu zamieszkania, w tym celu prosimy o kontakt z biurem projektu.

Biuro projektu czynne: poniedziałek – piątek w godz.: 07:00-17:00
Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne.


Załączniki:

załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia uczestnika  [PDF] »
załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia uczestnika  DOC] »
załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu [PDF] »
załącznik nr 3 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych [PDF] »
załącznik nr 4 - Regulamin udzielanych form wsparcia [PDF] »
Regulamin rekrutacji [PDF] »
załacznik nr 5 - Umowa oczestnictwa w projekcie [PDF] »
załącznik nr 6 - Ponowna kwalifikacja [PDF] »
załącznik nr 7 - Informacja o specjalnych potrzebach [PDF] »
załącznik nr 8 - Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku [PDF] »

MIESIĘCZNE HARMONOGRAMY FORM WSPARCIA:

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - maj-czerwiec 2021 [PDF] »
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - lipiec 2021 [PDF] »
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - sierpień 2021 [PDF] »
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - wrzesień 2021 [PDF] »
 

 

 

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020
 

 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach