poniedziałek, 2024-06-17 Laury, Leszka, Marcjana

Projekt regionalny w woj. lubuskim


Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet
z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza kobiety z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego”. Głównym celem działań jest zniesienie barier o charakterze społeczno-zawodowym u kobiet nieaktywnych zawodowo z niepełnosprawnością, zamieszkujących tereny wiejskie w województwie lubuskim.

Beneficjent: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
Czas realizacji projektu: 2017.04.01 do 2018.09.30
Wartość projektu: 534 605,88 zł
Wysokość wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego w projekt: 454 414,99 zł

Etapy rekrutacji:

I etap do 26.05.2017
II etap do 30.06.2017
III etap do 31.07.2017
IV etap do 31.08.2017
V etap 30.09.2017
VI etap 31.10.2017
VII etap 30.11.2017
VIII etap 29.12.2017
IX etap 31.01.2018
 
Do projektu mogą przystąpić kobiety spełniające następujące kryteria:
 • Wiek od 16 r. życia do osiągnięcia wieku emerytalnego
 • Miejsce zamieszkania: teren wiejski województwa lubuskiego
 • Bez zatrudnienia (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy)
 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Nie korzystające w ciągu min. 4 tyg. przed przystąpieniem do projektu z żadnej formy aktywizacji, w których kompleksowe formy wsparcia są/były zbliżone ze wsparciem planowanym w ramach projektu.
Oferowane formy wsparcia:
 • Opracowane indywidualnego planu działania dla każdej uczestniczki projektu
 • Indywidualne i grupowe wsparcie specjalistów
 • Staże zawodowe
 • Szkolenia indywidualnie dopasowane do potrzeb uczestniczek projektu, stypendium szkoleniowe
 • Pośrednictwo pracy.
Proponowane formy wsparcia mają na celu:
 • Wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych
 • Uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności poruszania się na otwartym rynku pracy
 • Zwiększenie szansy na zatrudnienie
 • Zdobycie umiejętności wykonywania obowiązków pracowniczych.
Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy uczestnika  [PDF] »
Załącznik nr 2  Oświadczenie uczestnika projektu [PDF] »
Oświadczenie o przetwarzaniu danych [PDF] »
Regulamin rekrutacji [PDF] »

Załącznik nr 4 - Regulamin udzielanych form wsparcia [PDF] »
Załącznik nr 5 - Umowa uczestnictwa w projekcie [PDF] »
Wykaz obszarów wiejskich dla woj, lubuskiego  [PDF] »


Kontakt w sprawie udziału w projekcie:
Regionalne Biuro Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Podgórna 5 pokój 310 lub 308, 309
65-057 Zielona Góra
Tel. 68 324 12 08
Iwona Woźniak – 605 678 870
Pełnomocnik FAR – Irena Baran – 509 447 070

Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30.

Harmonogram działań  [PDF] 1 »
Harmonogram działań  [PDF] 2 »
 

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 

 

 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach