poniedziałek, 2024-06-17 Laury, Leszka, Marcjana

Projekt regionalny w woj. małopolskimINFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE  [PDF] »„W stronę samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa
osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie „W stronę samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”. Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji społecznych i zawodowych 150 osób niepełnosprawnych oraz podniesienie aktywności zawodowej 84 osób niepełnosprawnych z obszaru województwa małopolskiego, a także zdobycie kwalifikacji zawodowych u min. 36 osób niepełnosprawnych i podjęcie zatrudnienia przez min. 23 osoby niepełnosprawne.
 

Beneficjent: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
Czas realizacji projektu:  01.01.2017 r. – 30.06.2019 r.
Wartość projektu: 1 999 110,48 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w projekt: 1 699 243,90 zł
 

Etapy rekrutacji:

I etap rekrutacji do 24.02.17- gr.1;
II etap rekrutacji do 15.03.17- gr.2;
III etap rekrutacji do 15.04.17- gr.3;
IV etap rekrutacji do 15.05.17- gr.4;
w kolejnych miesiącach komisja co 2 tygodnie, średnio 2 razy w miesiącu.
Rekrutacja trwa do końca sierpnia 2018 roku.

Kryteria przyjęcia do projektu:

 • wiek od 16 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • miejsce zamieszkania lub nauki na teren województwa małopolskiego,
 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,
 • posiadanie aktualnego orzeczenia ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby posiadające niepełnosprawność sprzężoną,
 • niekorzystanie z żadnej formy aktywizacji (np. WTZ, projekty finansowane ze środków publicznych), których kompleksowe formy wsparcia są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach Projektu.

Oferowane formy wsparcia:

 • opracowanie indywidualnych planów działania dla każdego uczestnika projektu,
 • wsparcie psychologiczne,
 • poradnictwo specjalistyczne m.in. socjoterapeuta, prawnik, mediator,
 • wyjazdowe i stacjonarne warsztaty rozwoju osobistego w tym trening umiejętności społecznych,
 • wyjazdowe i stacjonarne warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej/warsztaty poszukiwania pracy,
 • płatne staże zawodowe,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zakończone egzaminem (nabycie umiejętności niezbędnych na wielu stanowiskach pracy np. kursy językowe, prawa jazdy, szkolenia komputerowe),
 • szkolenia z zakresu poszukiwania pracy i pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
 • wsparcie adaptacyjne dla osób zatrudnionych.

Poprzez realizację form wsparcia planowane jest osiągnięcie poniższych efektów:

 • identyfikacja indywidualnych kompetencji, predyspozycji oraz potrzeb związanych z zatrudnieniem,
 • zniesienie indywidualnych barier psychospołecznych,
 • zdobycie kompetencji społecznych oraz wiedzy decydującej o możliwości podjęcia zatrudnienia,
 • zdobycie wiedzy oraz umiejętności związanych z poruszaniem się na otwartym rynku pracy,
 • podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie umiejętności związanych z określeniem kwalifikacji zawodowych.

Projekt ma charakter regionalny, aby wziąć udział w projekcie należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • osobiście w biurze projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, ul. Jana Pawła Woronicza 3, 
  31-409 Kraków, tel:  509 447 061
 •  e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • drogą pocztową na adres korespondencyjny biura projektu.

Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
Osoba do kontaktu: Jolanta Dusza-Przychodzeń


ZAŁĄCZNIKI :

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia uczestnika  [PDF] »
Załącznik nr 2  Oświadczenie uczestnika projektu [PDF] »
Oświadczenie o przetwarzaniu danych [PDF] »
Załącznik nr 4 - Regulamin udzielanych form wsparcia [PDF] »
Regulamin-rekrutacji [PDF] »
Załącznik nr 6 - Umowa uczestnictwa w projekcie[DOC] »
Załacznik nr 7 - Oświadczenie uczestnika projektu - ponowna kwalifikacja  [PDF] »
 

Modyfikacja w dniu 09.08.2018 r.
 

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 2014-2020. 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach