wtorek, 2024-07-23 Sławy, Sławosza, Żelisławy

Projekt regionalny w woj. opolskim
„Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych
w tym z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”

w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych w tym z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”. Celem projektu jest zniesienie indywidualnych barier o charakterze społeczno-zawodowym u min. 53 z 59 ON, w wieku od 18 do 29 roku życia, zamieszkujących województwo opolskie, poprzez kompleksowe i zindywidualizowane, wzmocnienie ich kompetencji społeczno-zawodowych, umożliwienie zdobycia kwalifikacji/lub doświadczenia zawodowego w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej.


Beneficjent: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
Czas realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 28.02.2018 r.
Wartość projektu: 673 107,00 zł
Wysokość wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego w projekt: 567 294,58 zł
Termin rekrutacji: 01.01.2017 – 30.06.2017


Etapy naboru formularzy rekrutacyjnych:

I.  etap do 28.02.2017
II. etap do 31.03.2017
III.  etap do 14.04.2017
IV.  etap do 
28.04.2017
V.   etap do 15.05.2017
VI.  eap do  31.05.2017
VII. etap do 14.06.2017
VIII. etap do 30.06.2017
IX. etap do 15.07.2017
X.  etap do 3107.2017
XI  etap do 31.08.2017
XII. etap do 30.09.2017
XIII etap do 31.10.2017

Kryteria przyjęcia do projektu:

 • osoby w wieku 18-29 lat,
 • dla min 85% legitymujące się orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym, znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, orzeczeniem wydanym dla celów rentowych. Uczestnikami projektu mogą być również osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniach, tzw. młodzież NEET, z wyłączeniem osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP,
 • z obszaru woj. opolskiego, tj. osoby zamieszkujące na obszarze woj. opolskiego zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
 • osoby, u których stan zdrowia umożliwia efektywny udział w projekcie i podjęcie zatrudnienia, 
 • osoby NIE korzystający w ciągu min. 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu z żadnej formy aktywizacji finansowanej ze środków publicznych, zbieżnych ze wsparciem planowanym w ramach projektu.
INFORMACJE DODATKOWE: 
Wyłączone z projektu są osoby z niepełnosprawnościami uczestniczące WTZ/PFRON oraz studenci studiów stacjonarnych.

Oferowane formy wsparcia:

 • opracowanie indywidualnych planów działania,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • wyjazdowe warsztaty aktywizacji zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego),
 • szkolenia zawodowe
 • stypendia szkoleniowe,
 • płatne staże zawodowe,
 • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla każdego uczestnika projektu.

Poprzez realizację form wsparcia planowane jest osiągnięcie poniższych efektów:

 • zniesienie indywidualnych barier psychospołecznych dotyczących zaniżonej samooceny, stereotypowego postrzegania własnej niepełnosprawności,
 • podniesienie kompetencji zawodowych,
 • nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • podjęcie (samo) zatrudnienia,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z poruszaniem się na otwartym rynku pracy,
 • zmiana postawy z biernej na aktywną,
 • zmiana postawy pracodawców.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o składanie dokumentów rekrutacyjnych:

 • w Biurze Projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, ul. M. Konopnickiej 2, 46-100 Namysłów
 • faksem pod numerem: 77 410 31 58; e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • drogą pocztową na adres korespondencyjny biura projektu.

ZAŁĄCZNIKI:

załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia uczestnika  [PDF] »
załącznik nr 2  Oświadczenie uczestnika projektu [PDF] »
Oświadczenie o przetwarzaniu danych [PDF] »
załącznik nr 4 - Regulamin udzielanych form wsparcia [PDF] »
załacznik nr 5 - Oświadczenie uczestnika projektu - ponowna kwalifikacja  [PDF] »
załącznik nr 6 - Umowa uczestnictwa w projekcie[DOC] »
Regulamin rekrutacji uczestników/czek projektu [PDF] »Biuro Projektu: 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
ul. M. Konopnickiej 2, 46-100 Namysłów
tel.: 77 410 36 88, fax: 77 410 31 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne.

Projekt współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Modyfikacja w dniu 09.08.2018 r. 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach