poniedziałek, 2024-06-17 Laury, Leszka, Marcjana

Projekt regionalny w woj. śląskimINFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE  [PDF] »


Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja”. Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia min. 27 z 50 (26 K) mieszkańców woj. śląskiego (pow. 18 r.ż), wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez objecie ich kompleksowym programem integracji społecznej i zawodowej.


Beneficjent: JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji FAR
Czas realizacji projektu: 01.06.2018 – 31.03.2020
Wartość projektu: 934 035,49 zł
Wysokość wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego w projekt: 835 715,96 zł

Kryteria przyjęcia do projektu:

 • Wiek od 18 r. życia do osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • Miejsce zamieszkania na terenie woj. śląskiego,
 • Bez zatrudnienia (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy),
 • Posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • Nie korzystanie w ciągu min.4 tyg. przed przystąpieniem do projektu z żadnej formy aktywizacji finansowanej ze środków publicznych, zbieżnych ze wsparciem planowanym w ramach projektu.

Oferowane formy wsparcia:

 • Opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika/czki projektu (ścieżka reintegracj)
 • Doradztwo i poradnictwo zawodowe
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne
 • Indywidualne wsparcie rehabilitacyjne
 • Warsztaty aktywizacji
 • Szkolenia zawodowe oraz szkolenia IT zakończone egzaminem potwierdzającym nabycie kompetencji, stypendium szkoleniowe,
 • Staże zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Warsztaty specjalistyczne
 • Wsparcie instruktorów niezależnego życia

Poprzez realizację form wsparcia planowane jest osiągnięcie poniższych efektów:

 • Nabycie/wzmocnienie kompetencji i aktywności społecznej,
 • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej,
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodach zgodnych z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy,
 • Nabycie praktycznych umiejętności w środowisku pracy,
 • Zwiększenie zatrudnienia
 • Zmiany postawy z biernej na aktywną.

Aby wziąć udział w projekcie można umówić się na spotkanie rekrutacyjne w swoim miejscu zamieszkania pod nr telefonu 32 471 09 58 lub pobrać dokumenty rekrutacyjne i przekazać je:

 • osobiście w Biurze Projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, os. Grunwaldzkie 10 w Mikołowie,
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • drogą pocztową na adres korespondencyjny Biura Projektu.
 

Biuro projektu czynne jest w godzinach:
poniedziałek - piątek 7:30-15:30

Biuro Regionalne „FAR”
os. Grunwaldzkie 10, 43-190 Mikołów
Tel. 32 471 09 58
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne.
 

DOKUMENTY REKTUTACYJNE: 

załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia uczestnika  [DOC] »
załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu [PDF] »
Regulamin rekrutacji [PDF] »
załącznik nr 4 - Regulamin udzielanych form wsparcia [PDF] »
załacznik nr 5 - Kwestionariusz do oceny efektywności społecznej [PDF] »
załącznik nr 6 - Profil funkconalny / karta ewaluacji [PDF] »
załącznik nr 7 - Umowa uczestnictwa w projekcie [PDF] »
załącznik nr 8 - Informacja o specjalnych potrzebach [PDF] »
załącznik nr 9 - Zgoda uczestnika projektu na wykorzystanie wizerunku [PDF] »
załącznik nr 10 - Ponowna kwalifikacja [PDF] »


MIESIĘCZNE HARMONOGRAMY FORM WSPARCIA:

MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - listopad 2019 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - grudzień 2019 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - styczeń 2020 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - luty 2020 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - marzec 2020 [PDF] »


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach