poniedziałek, 2024-06-17 Laury, Leszka, Marcjana

Projekt regionalny w woj. warmińsko-mazurskim


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa 
osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”.

Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i zawodowych 100 osób (55 kobiet/45 mężczyzn) z niepełnosprawnościami oraz podniesienie aktywności zawodowej 50 osób z niepełnosprawnościami z obszaru woj. warmińsko-mazurskiego, a także podniesienie kwalifikacji 40 osób z niepełnosprawnościami i podjęcia zatrudnienia przez minimum 25 uczestników projektu.


Beneficjent: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
Numer umowy: RPWM.11.01.01-28-0107/18-00
Czas realizacji projektu: 30.09.2019 – 31.03.2022
Wartość projektu: 1 978314,00 zł
Wysokość wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego w projekt: 1 681 556,90 zł

Rekrutacja prowadzona jest od 30.09.2019 r. do 30.08.2020 r. z możliwością przedłużenia do 28.02.2021.
Posiedzenia komisji rekrutacyjnych odbywają się średnio co 2 tygodnie.


I. Uczestnikiem/czką projektu może zostać osoba spełniająca następujące poniższe kryteria:
 • osoby w wieku od 18 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego (wiek określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcje),
 • osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu ON z dnia 27.08.1997 r., legitymujące się aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz umiarkowanym lub lekkim ale ze sprzężeniem,
 • osoby pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo, nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • osoby zamieszkujące lub uczące się na terenie woj. warmińsko-mazurskiego (z wyłączeniem Miasta Olsztyn, gminy Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda oraz Miasto i gminy Ełk),
 • osoby nie korzystające w ciągu minimum 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu z żadnej formy aktywizacji finansowanej ze środków publicznych, zbieżnych ze wsparcia planowanego w ramach projektu.
II. Oferowane formy wsparcia:
 • opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika/czki projektu (ścieżka reintegracji),
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne dla min. 80 uczestników/czek,
 • Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla 5 uczestników/czek,
 • Indywidualne wsparcie instruktora niezależnego życia dla 20 uczestników/czek,
 • Szkolenia podnoszących kwalifikacje zawodowe zakończonych egzaminem potwierdzającym nabycie kompetencji, stypendium szkoleniowe dla 40 uczestników/czek,
 • Płatne staże zawodowe dla 50 uczestników/czek,
 • wyjazdowe warsztaty aktywizacji zawodowej dla 24 uczestników/czek,
 • wyjazdowe warsztaty aktywizacji społecznej dla 32 uczestników/czek,
 • wyjazdowe warsztaty aktywizacji zdrowotnej dla 18 uczestników/czek,
 • grupowe treningi kompetencji interpersonalnych dla 30 uczestników/czek,
 • Poradnictwo zawodowe i p
 • ośrednictwo pracy dla każdego uczestnika/czki.
Poprzez realizację form wsparcia planowane jest osiągnięcie poniższych efektów:
 • zniesienie barier psycho-społecznych,
 • zwiększenie szans na trwałe zatrudnienia,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 • kształtowanie kompetencji społecznych,
 • zdobycie kompetencji umiejętności zawodowych,
 • zdobycie umiejętności wykonywania obowiązków pracowniczych.

Aby wziąć udział w projekcie można umówić się na spotkanie rekrutacyjne w swoim miejscu zamieszkania pod nr telefonu 89 642 12 30 lub pobrać dokumenty rekrutacyjne i przekazać je :
 • osobiście w Biurze Projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława
 • drogą elektroniczną na adres e-mailem:biuro.warmińTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • drogą pocztową na adres korespondencyjny Biura Projektu.

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:00.

Biuro Regionalne „FAR”
ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława
Tel. 89 642 12 30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne. 


Załączniki:
załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia uczestnika  [PDF] »
załącznik nr 2 - do regulaminu rekrutacji - Oświadczenie uczestnika projektu [PDF] »
załącznik nr 3 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych [PDF] »
załącznik nr 4 - Regulamin udzielanych form wsparcia [PDF] »
załącznik nr 5 - Regulamin rekruracji i uczestnictwa w projekcie [PDF] »
załacznik nr 6 - Umowa uczestnictwa w projekcie [PDF] »
załącznik nr 7 - Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku [PDF] »

MIESIĘCZNE HARMONOGRAMY FORM WSPARCIA:
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - styczeń 2020 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - luty 2020 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - marzec 2020 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - marzec aktualizacja 2020 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - kwiecień 2020 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - maj 2020 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - czerwiec 2020 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - lipiec 2020 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - sierpień 2020 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - wrzesień 2020 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - pażdziernik 2020 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - listopad 2020 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - grudzień 2020 [PDF] »

MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - styczeń 2021 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - luty 2021 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - marzec 2021 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - kwiecień 2021 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - maj 2021 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - czerwiec 2021 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - lipiec 2021 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - sierpień 2021 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - wrzesień 2021 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - październik 2021 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - listopad 2021 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - grudzien 2021 [PDF] »

MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - styczeń 2022 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - luty 2022 [PDF] »
MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA - marzec 2022 [PDF] »

 

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach