poniedziałek, 2024-06-17 Laury, Leszka, Marcjana

Projekt regionalny w woj. pomorskim.


„Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie”. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno- zawodowej.

Beneficjent: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
Czas realizacji projektu: 01.01.2017- 30.04.2018
Wartość projektu: 780 298,75 zł
Wysokość wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego w projekt: 663 253,93 zł

Etapy rekrutacji:
I. etap do 28.02.2017
II. etap do 31.03.2017
III etap do 30.04.2017
IV etap do 30.06.2017
V etap do 31.07.2017

Projekt realizowany na terenie całego województwa pomorskiego.

Kryteria przyjęcia do projektu:

 • osoby w wieku od 16 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • posiadające orzeczenie ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczenie równoważnego, uczestnikami projektu mogą być osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • osoby pozostające bez zatrudnienia tj. bierne zawodowo; bezrobotne - niezarejestrowane w UP.
 • osoby z obszaru woj. pomorskiego, tj. zamieszkujące na obszarze woj. pomorskiego zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
 • osoby NIE korzystający w ciągu min. 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu z żadnej formy aktywizacji finansowanej ze środków publicznych, zbieżnych ze wsparcia planowanym w ramach projektu.

INFORMACJE DODATKOWE:
Wyłączone z projektu są osoby z niepełnosprawnościami uczestniczące WTZ

Oferowane formy wsparcia:

 • opracowanie indywidualnych planów działania,
 • indywidualne wsparcie psychologiczna,
 • wyjazdowe warsztaty aktywizacji zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego),
 • szkolenia,
 • płatne staże zawodowe,
 • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla każdego uczestnika projektu.

Poprzez realizację form wsparcia planowane jest osiągnięcie poniższych efektów:

 •  zniesienie barier psycho-społecznych,
 • zwiększenie zatrudnienia,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 • kształtowanie kompetencji społecznych,
 • zdobycie kompetencji umiejętności zawodowych,
 • zdobycie umiejętności wykonywania obowiązków pracowniczych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o składanie dokumentów rekrutacyjnych:

 •  w Biurze Projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, A. Necla 8/L5, 84-200 Wejherowo,
 • faksem pod numerem: fax: 58 738 93 75; e-mailem:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • drogą pocztową na adres korespondencyjny Biura Projektu.

Załączniki:

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00, w czwartki od 10:00-15:00
Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne.
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  

 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach