wtorek, 2024-07-23 Sławy, Sławosza, Żelisławy

»»»


 

Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.


Całkowita wartość zadania wynosi: 1 189 672,00 zł.
Zadanie w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego
 

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” przystąpiła do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Okres realizacji wsparcia uczestników w Programie: od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r.


Cele oraz zakres usług świadczonych w Programie

Celem realizacji Programu jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami skorzystanie z usług asystenta, którego zadaniem jest wspieranie ich w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu społecznym.

Usługi asystenta osobistego mogą polegać na wsparciu w:
– wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika programu
– wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsca
– załatwianiu przez uczestnika programu spraw urzędowych
– korzystaniu przez uczestnika programu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino,
   galerie sztuki, wystawy);
– zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej
   lub przyprowadzaniu ich z niej – w przypadku gdy szkoła nie zapewnia takiej usługi

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone (w tych samych godzinach) usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze. Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej (a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej).

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.


Do kogo adresowany jest Program

Ze wsparcia w ramach programu mogą korzystać:
1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
– konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku 
   ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
   oraz
– konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
   w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

2. osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważne, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)


Personel realizujący wsparcie uczestników Programu

Asystentem może być osoba wskazana przez uczestnika programu lub opiekuna prawnego, która nie jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, że spełnia przynajmniej jeden z wymogów:

1. Posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
2. Posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci do 16-ego roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:
1. Zaświadczenie o niekaralności,
2. Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw
    na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
3. Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego
    dziecka z niepełnosprawnością

Asystentem nie może być:
1. Członek rodziny (na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika
    uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę,
    ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą
    w stosunku przysposobienia z uczestnikiem).
2. Opiekun prawny,
3. osoba faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem programu.


Rekrutacja do Programu

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest złożenie następujących dokumentów:
1. Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2023
2. Kopii orzeczenia o niepełnosprawności
3. Oświadczenia o wskazaniu asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
4. Podpisanych Klauzul informacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych RODO.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na ogromne zainteresowanie uczestnictwem w Programie, w tym wsparciem prowadzonym przez asystentów wskazanych przez FAR, zakończyliśmy już rekrutację i na dzień dzisiejszy nie mamy wolnych miejsc. W sytuacji gdy pojawi się możliwość ponownego przyjmowania zgłoszeń, zamieścimy taką informację na stronie internetowej.

Z usług asystencji możecie Państwo skorzystać również u innych organizacji pozarządowych realizujących Program, których lista znajduje się na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych »

W bieżącym roku w szerokim zakresie usługi asystencji w ramach Programu oferowane są także przez samorządy. Informacja na ten temat dostępna jest w ośrodkach pomocy społecznej.
 

Wszelkie informacje dotyczące zasad realizacji oraz uczestnictwa w Programie można uzyskać pod numerem telefonu 22 651 88 02, wew. 41 lub przesyłając pytanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach