poniedziałek, 2024-06-17 Laury, Leszka, Marcjana

»»» 

 


OŚRODEK WSPARCIA ARCHITEKTURY DOSTĘPNEJ 

 


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ARQiteka Biuro projektowe Marta Kulik realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”.

Numer umowy: POWR.02.19.00-00-OW05/20
Wartość projektu: 7 156 682,82 zł
Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 6 031 652,28 zł
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 1 125 030,54 zł
Okres realizacji: 01.06.2021 – 31.12.2023

Celem projektu jest uruchomienie w okresie od 06.2021 do 12.2023 ośrodka wsparcia podmiotów publicznych o nazwie Ośrodek Wsparcie Dostępności Architektonicznej (OWDA), którego działalność będzie polegała na wspieraniu podmiotów publicznych jako inwestorów w zakresie wzrostu dostępności architektonicznej obiektów i przestrzeni publicznych oraz w spełnieniu wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062).

Planowane efekty w ramach projektu to m.in.:
– uruchomienie ogólnopolskiej infolinii i portalu wspierającego podmioty publiczne w zakresie dostępności architektonicznej,
– przygotowanie Raportu z realizacji wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego,
– objęcie wsparciem min. 550 podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego,
– uruchomienie pilotażowego ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych.

Do kogo adresowany jest projekt?
Do projektu mogą przystąpić podmioty publiczne, wskazane w art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym: organy władzy publicznej szczebla centralnego oraz samorządowego wymienione w art. 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz jednostki organizacyjne podległe tym organom.

Jakiego rodzaju wsparcie mogą otrzymać podmioty publiczne?
W ramach działań projektowych podmiot publiczny może uzyskać wsparcie:
1. merytoryczne,
2. doradcze,
3. informacyjne oraz
4. audytowe, a w szczególności:
    – pomoc w realizacji audytów dostępności architektonicznej budynków
       i przestrzeni publicznych przed procesami inwestycyjnymi na podstawie
       opracowanej metodologii audytu,
   – analizę projektów lub doradztwo w przygotowaniu projektów budynków
      i ich otoczenia w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia
      dostępności architektonicznej.

Dokładny rodzaj i zakres wsparcia uzgadniany będzie każdorazowo z podmiotem publicznym, który zgłosi potrzebę wsparcia w ramach projektu. Na podstawie wzajemnych uzgodnień wypracowany będzie dokument o nazwie: „Indywidualny programu wsparcia w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej”.

Warunki formalne uczestnictwa w projekcie:
Warunkiem przystąpienia do projektu jest przesłanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych do Biura OWDA, al. Jana Pawła II 13, piętro I, 00-828 Warszawa oraz spełnienie wymogów określonych w Zasadach udzielania wsparcia w ramach projektu.

Podmiot publiczny zainteresowany udziałem w projekcie zgłasza się poprzez przesłanie pocztą tradycyjną lub mailową – kompletny Formularz rekrutacyjny wraz z Ankietą samooceny.

W przypadku złożenia dokumentów w formie elektronicznej, dokumenty muszą być podpisane elektronicznie (np. podpis kwalifikowany) przez osoby do tego upoważnione w danym podmiocie.

Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji do projektu udziela: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Biuro OWDA, al. Jana Pawła II 13, piętro I, 00-828 Warszawa lub pocztą elektroniczną, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny 22 505 57 31.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zachęcamy do odwiedzenia strony https://owda.pfron.org.pl/ gdzie znajdą Państwo wszystkie aktualne informację.
 

 


www.mapadotacji.gov.pl

 


 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach