poniedziałek, 2024-06-17 Laury, Leszka, Marcjana

Organizacja imprez sportowych 2021


Zadanie Organizacja imprez sportowych Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, że w 2021 roku otrzymała dofinansowanie i będzie realizować cykl imprez sportowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dysponentem Funduszu jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.


Nazwa zadania „Organizacja imprez sportowych”

Wartość dofinansowania – 280 000,00 zł
Całkowita wartość zadania – 330 220,00 zł
Pozostałe koszty pokryte będą z środków własnych fundacji „FAR”.

 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
 


 

Organizacja imprez sportowych

Opis zadania:

Planowane we wniosku imprezy są kontynuacja zadań realizowanych przez FAR w latach ubiegłych.

W 2021 roku planujemy zorganizować cykl imprez sportowych skierowanych do osób niepełnosprawnych. W ramach dofinansowania planowane są imprezy, w niewielkim stopniu różniące się między sobą formą organizacyjną, dyscyplinami i konkurencjami sportowymi oraz wiekiem uczestników. Wszystkie zaplanowane imprezy odbędą się zgodnie z przepisami i wytycznymi odnoszącymi się do stanu epidemii w Polsce.

Planowane Spartakiady stanowią celowe uzupełnienie zajęć grupowych organizowanych przez FAR na terenie całego kraju.

Aktywna forma spędzania czasu wolnego poprzez możliwość uczestnictwa w imprezach sportowo - ruchowych z jednej strony stanowi formę rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, z drugiej zaś jest sposobem na integrację i nabycie umiejętności spędzania wolnego czasu, możliwość nawiązywania nowych kontaktów i rozwijania umiejętności społecznych. Jest to, poza podstawowymi celami projektowymi, dodatkowa wartość organizacji wsparcia w formule rywalizacji sportowej. Udział w zawodach ma także na celu wzmocnienie więzi z kolegami, wyzwolenie poczucia odpowiedzialności za współpartnerów w zespole, integrację. Wspólne działania mają za zadanie kształtowanie właściwego stosunku do rówieśników a jednocześnie podnosić jakość życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Możliwość uczestniczenia we wspólnej imprezie jest dodatkowym znakomitym bodźcem wyzwalającym zaradność, samodzielność, ambicje i wiele innych umiejętności potrzebnych do życia w społeczeństwie.
 

Celami szczegółowymi zaplanowanych imprez, zgodnie z zapisami „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.” są :

1. zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności
    fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia;
2. wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;
3. kształtowanie zdrowego stylu życia;
4. rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika;
5. tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych;
6. kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa
    i chęci podjęcia wysiłku;
7. podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.


Zaktualizowany terminarz imprez:

I Łódzka Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 08.06.2021, Łódź
II Łódzka Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 07.08.2021, Łódź
Wielkopolska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 28.08.2021, Poznań
Dolnośląska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 28.08.2021, Bolesławiec
Mazowiecka Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 05.09.2021, Warszawa
Śląska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 11.09.2021, Bieruń
III Łódzka Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 05.10.2021, Łódź
Ogólnopolska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci, 07-10.10.2021, Spała
Ogólnopolska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji dla dorosłych, 01-03.12.2021, Spała


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących realizowanych imprez oraz możliwości w nich udziału prosimy o kontakt z biurem centralnym oraz biurami regionalnymi FAR.


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach