poniedziałek, 2024-06-17 Laury, Leszka, Marcjana

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VINFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU
„Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V” 
realizowanego w roku 01.04.2020 – 31.03.2021


Zrealizowane formy wsparcia:

1. Do projektu zostało przyjętych 430 osób.
2. Przeprowadzono diagnozę zgodną z ICF dla 430 Beneficjentów
3. Wsparcie wprowadzające oraz implementacja umiejętności:

 • 941 sesji przeprowadzonych przez 1 instruktora
 • 840 sesji przeprowadzonych przez 2 instruktorów

4. Kompleksowe wsparcie podstawowe:

 • 112 sesji przeprowadzonych przez 1 instruktora
 • 109 sesji przeprowadzonych przez 2 instruktorów

5. Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla 91 BO:

 • 178 sesji przeprowadzonych ze specjalistą

6. Interwencje środowiskowe dotyczące aktualnych potrzeb Beneficjentów: łącznie 6922.


Przeprowadzonych zostało 15 Obozów Aktywnej Rehabilitacji:

1. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Polanicy Zdroju, w terminie 2020.07.17-28
2. Obóz Aktywnej Rehabilitacji we Wrocławiu, w terminie 2020.08.21-09.01
3. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Wałczu, w terminie 2020.09.05-16
4. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Chrustach, w terminie 2020.09.05-16
5. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Mrzeżynie, w terminie 2020.09.07-18
6. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Krakowie, w terminie 2020.09.14-25
7. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Wiśle, w terminie 2020.09.17-28
8. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Cetniewie, w terminie 2020.09.21-10.02
9. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Wiśle, w terminie 2020.09.28-10.09
10. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Wilkasach, w terminie 2020.10.03-14
11. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Kleszczowie, w terminie 2020.10.12-23
12. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Krakowie w terminie 2020.10.18-29
13. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Kleszczowie, w terminie 2021.02.21-03.04
14. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Kleszczowie, w terminie 2021.03.14-20
15. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Kołobrzegu, w terminie 2021.03.14-20

Przeprowadzonych zostało 17 Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji:

1. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji (I) w Wiśle, w terminie 2020.07.11-13
2. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji (II) w Wiśle, w terminie 2020.07.11-13
3. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Ostrowie Mausz, w terminie 2020.07.12-14
4. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Krakowie, w terminie 2020.07.17-19
5. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji (I) w Wiśle, w terminie 2020.08.14-16
6. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji (II) w Wiśle, w terminie 2020.08.14-16
7. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Ostrowie Mausz, w terminie 2020.08.17-19
8. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Kęszycy Leśnej, w terminie 2020.10.02-04
9. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji we Wrocławiu, w terminie 2020.10.09-11
10. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Bydgoszczy, w terminie 2021.02.19-21
11. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji (I) w Wałczu, w terminie 2021.02.24-26
12. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji (II) w Wałczu, w terminie 2021.02.24-26
13. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Poznaniu, w terminie 2021.02.19-21
14. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Budach Głogowskich, w terminie 2021.02.26-28
15. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji we Wrocławiu, w terminie 2021.03.05-07
16. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Wałczu (I), w terminie 2021.03.07-09
17. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Wałczu (II), w terminie 2021.03.07-09

Przeprowadzone zostały 4 Szkolenia dla kluczowych osób z otoczenia:

1. Szkolenie dla kluczowych osób z otoczenia w Wiśle, w terminie 2020.08.14-16
2. Szkolenie dla kluczowych osób z otoczenia w Ostrowie Mausz, w terminie 2020.08.17-19
3. Szkolenie dla kluczowych osób z otoczenia w Wałczu, w terminie 2021.02.24-26
4. Szkolenie dla kluczowych osób z otoczenia w Wałczu, w terminie 2021.03.07-09

Przeprowadzonych zostało 15 Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji w formie zdalnej:

1. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w formie zdalnej, w terminie 2020.12.14-18
2. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w formie zdalnej, w terminie 2021.01.11-15
3. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w formie zdalnej, w terminie 2021.01.13-17
4. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w formie zdalnej, w terminie 2021.01.18-22
5. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w formie zdalnej, w terminie 2021.01.22-26
6. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w formie zdalnej, w terminie 2021.02.03-07
7. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w formie hybrydowej, w terminie 2021.02.05-07
8. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w formie zdalnej, w terminie 2021.02.10-14
9. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w formie zdalnej, w terminie 2021.02.11-12 – 2021.02.15-17
10. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w formie zdalnej, w terminie 2021.02.12-14 – 2021.02.20-21
11. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w formie zdalnej, w terminie 2021.02.13-14 – 2021.02.19-21
12. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w formie zdalnej, w terminie 2021.02.15-19
13. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w formie zdalnej, w terminie 2021.03.10-14
14. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w formie zdalnej, w terminie 2021.03.12-16
15. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w formie zdalnej, w terminie 2021.03.20-21 – 2021.03.26-28

Przeprowadzone zostały 2 Szkolenia dla kluczowych osób z otoczenia w formie zdalnej:

1. Szkolenie dla kluczowych osób z otoczenia w formie zdalnej, w terminie 2021.02.12-14 – 2021.02.20-21
2. Szkolenie dla kluczowych osób z otoczenia w formie zdalnej, w terminie 2021.03.22-26
 
„Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się
na wózku inwalidzkim V”Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”; kierunek pomocy ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu włączenia społecznego osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim poprzez nabycie umiejętności pozwalających na samodzielne funkcjonowanie oraz nabycie kompetencji społecznych decydujących o podejmowaniu ról związanych z życiem domowym, aktywnością społeczną i pracą.

Projekt stanowi kontynuację programu aktywizacji i włączenia społecznego osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, prowadzonego przez FAR w formule zadań powierzanych oraz zadań zlecanych, w sposób ciągły od 2011r.

Czas realizacji projektu: 01.04.2020 – 31.03.2021

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”


KRYTERIA PRZYJĘCIA DO PROJEKTU:
 • Wiek – ukończony 16 rok życia
 • aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokument potwierdzający niepełnosprawność
 • niepełnosprawność ruchowa lub inna, na skutek której występują znaczne lub całkowite ograniczenia w zdolności do chodzenia, poruszanie się na wózku inwalidzkim
 • niekorzystanie obecnie z Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) oraz innych projektów o takich samych celach i formach wsparcia
Do udziału w projekcie mogą przystąpić zarówno osoby zatrudnione na otwartym rynku pracy jak również osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.


OFEROWANE FORMY WSPARCIA:

Wsparcie wprowadzające oraz implementacja umiejętności:
 • Indywidualne wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu

Celem wsparcia w początkowym etapie projektu jest przekazanie wszystkich informacji niezbędnych w odniesieniu do aktualnych potrzeb BO, diagnoza posiadanych ograniczeń, możliwości i posiadanych zasobów oraz zapoczątkowanie pracy nad umiejętnościami pozwalającymi osiągnąć optymalny poziom samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie prowadzone w formie indywidualnych sesji w miejscu zamieszkania lub pobytu BO.


Kompleksowe wsparcie podstawowe:

 • Obozy Aktywnej Rehabilitacji
– celem Obozów jest zwiększenie sprawności fizycznej i nauka samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego, kształtowanie i wzmacnianie funkcji psychicznych, umiejętności poznawczych oraz kompetencji społecznych. Udział w Obozach zapewnia każdemu BO dużą efektywność pracy i indywidualne podejście. Obozy obejmują łącznie 9 dni treningowych.
 •  Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji 
– przeznaczone są dla tych BO, którzy z różnych powodów nie będą mogli wziąć udziału w długiej, wyjazdowej formie wsparcia – obozie AR. Warsztaty obejmują łącznie 3 dni zajęć.
 • Szkolenia dla opiekunów BO w trakcie trwania Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji 

– adresowane są do osób z najbliższego otoczenia BO, celem wsparcia jest wyeliminowanie obaw związanych z udziałem BO w Warsztacie lub Obozie oraz zwiększenie efektywności bezpośrednich działań podejmowanych w odniesieniu do samego BO w kierunku poprawy Jego samodzielności i powrotu do aktywności. Szkolenia obejmują łącznie 3 dni zajęć.

 • Indywidualne wsparcie w miejscu zamieszkania /pobytu dla BO nie mogących brać udziału w Obozie Aktywnej Rehabilitacji

– wsparcie w miejscu zamieszkania (w zastępstwie wsparcia grupowego) – celem indywidualnych sesji jest zwiększenie sprawności fizycznej i nauka samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla BO, którzy z uwagi na medyczny obraz niepełnosprawności, posiadane ograniczenia funkcjonalne lub sytuację osobistą nie mogą wziąć udziału w wyjazdowej formie wsparcia


Indywidualne sesje specjalistyczne 

– zasadniczym celem jest minimalizowanie lub usuwanie pojawiających się barier w procesie aktywizacji, prowadzone m.in. przez psychologa, terapeutę.


Interwencje dotyczące środowiskowego i społecznego funkcjonowania BO 

– celem Interwencji, jest przewidziane w trakcie całego okresu trwania projektu BO udzielenie wsparcia dotyczącego aktualnych potrzeb i sytuacji związanych z różnymi aspektami życia osób z niepełnosprawnością.


Wsparcie prowadzone będzie w sposób ciągły, w trakcie całego okresu realizacji projektu, we wszystkich formach zapewniających BO pełny dostęp do specjalistycznego poradnictwa oraz działań instruktorów AR pozwalających rozwiązać aktualne trudności jakie napotykają BO w procesie aktywizacji.

Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do najbliższego dla swojego miejsca zamieszkania biura regionalnego.Wszystkie działania FAR skierowane do beneficjentów są bezpłatne.
 


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach