poniedziałek, 2024-06-17 Laury, Leszka, Marcjana

Harmonogram Zajęć AR dla dzieci Czerwiec 2022

2022-06-10

harmonogram Zajęć czerwiec 2022


Zajęcia regionalne FAR dla dzieci w ramach projektu: Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VII

2022-05-10
 
W maju zapraszamy na dwa treningi koszykówki na wózkach bo wiemy, że nasze Lisy już nie mogą się doczekać kolejnych wrażeń sportowych.
Na treningi zapraszamy wszystkie dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich w wieku 4-16 lat.
Miejsce: sala gimnastyczna OSW ul. Bydgoska 33 Olsztyn
termin: 12.05.2022 i 26.05.2022 ( czwartki ) 18:30-20:30
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie swojej obecności do: Łukasz Schab 797 981 237 .
No i niespodzianka 22.05.2022 w godzinach 11:30-16:30 widzimy się na turnieju II Polskiej Ligi Koszykówki na wózkach które odbędą się na Sali OSW  aby wspólnie wspierać lokalną drużynę.  
Wkrótce podamy również informacje o terminach i miejscach kolejnych zajęć AR

Warmińsko-Mazurski zdalny WAR

2021-04-08

W terminie 20-21.03.2021 oraz 26-28.03.2021 w województwie Warmińsko-Mazurskim odbył się kolejny już, zdalny Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w skrócie WAR. A jak wiadomo WAR, to po angielsku wojna! Przypadek? Być może, ale my jak najbardziej...

Czytaj więcej 


"Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16lat poruszających się na wózku inwalidzkim V'

2020-04-30


Witajcie, serdecznie zapraszamy do nowej edycji projektu:
"Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się
na wózku inwalidzkim V".

Czekamy na Wasze telefony i maile, a gdy tylko będzie to możliwe chętnie się z Wami zobaczymy.

Zapraszamy do kontaktu:
Basia Bukowska
tel: 508 015 917
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Terminy zajęć regionalnych dla dzieci - luty i marzec 2020

2020-01-28
Serdecznie zapraszam na zajęcia regionalne dla dzieci i młodzieży w ra,acj projektu "Komplesowa aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poruszających się na wózku inwalidzkim IV" - luty i marzec 2020:

-  8 luty 2020r. - godz. 11.00 - 15.00 (sobota)
-  22 luty 2020r. - godz. 11.00 - 15.00 (sobota)
-  7 marzec 2020r. - godz. 11.00 - 15.00 (sobota)
-  21marzec 2020r. - godz. 11.00 - 15.00 (sobota)

Miejsce zajęć:

Hala sportowa przy Szkole Policealnej im. Zbigniewa Religii, ul. Mariańska 3A, Olsztyn

Kontakt:
Basia Bukowska
tel. 508 015 917

.Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Zakład Karny w Iławie ogłasza nabór na stanowisko NAUCZYCIELA FIZYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

2019-12-02

Zakład Karny w Iławie ogłasza nabór na stanowisko

NAUCZYCIELA FIZYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Przewidywane zatrudnienie:1 luty 2020 r.
Wszelkich informacji na temat naboru udziela dział kadr Zakładu Karnego w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława 089 644 53 06 lub 089 644 53 78
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.  Dz. U. 2019.2215) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017.1575 z późn. zm.).
 
Charakter pracy: Nauczyciel fizyki w liceum ogólnokształcącym w CKU nr 1 przy Zakładzie Karnym w          Iławie
 
 • przewidywana liczba osób do zatrudnienia: 1 osoba -  2/18 etatu
 • praca w szkole godzinach 810 – 1430 od poniedziałku do piątku,
 • praca ze słuchaczami niedostosowanymi społecznie w warunkach zakładu karnego.
 
Wymagania:
 
 1. Wykształcenie określone w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017.1575 z późn. zm.).
 2. Posiadanie przygotowania pedagogicznego.
Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:
 1. Posiada odpowiednie wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; 
 2. Przestrzega podstawowych zasad moralnych; 
 3. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu;
 4. Posiada obywatelstwo polskie;
 5. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 6. Wobec której nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
 7. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie.
Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:
 1. Ocena złożonych dokumentów;
 2. Rozmowa kwalifikacyjna;
 3. Badania lekarskie.
Wymagane dokumenty:
 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko nauczyciela geografii w liceum ogólnokształcącym, skierowane do dyrektora Zakładu Karnego w Iławie;
 2. Życiorys – CV;
 3. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy – kopie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 4. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie – kopie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub specjalistyczne – kopie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 6. Wypełniony kwestionariusz osobowy (zamieszczony w załączniku do ogłoszenia);
 7. Klauzula Zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych od osoby, której dane dotyczą (zamieszczone w załączniku do ogłoszenia);
 8. Informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie od 02.12.2019 r. do 20.12.2019 r.
 • osobiściew siedzibie Zakładu Karnego w Iławie;
 • listownie na adres: Zakład Karny w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14 – 200 Iława (liczy się data wpływu dokumentów do Zakładu Karnego w Iławie).
Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane 

Zakład Karny w Iławie ogłasza nabór na stanowisko NAUCZYCIELA GEOGRAFII W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

2019-12-02

Zakład Karny w Iławie ogłasza nabór na stanowisko

NAUCZYCIELA GEOGRAFII W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Przewidywane zatrudnienie:1 luty 2020 r.
Wszelkich informacji na temat naboru udziela dział kadr Zakładu Karnego w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława 089 644 53 06 lub 089 644 53 78
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.  Dz. U. 2019.2215) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017.1575 z późn. zm.).
 
Charakter pracy: Nauczyciel geografii w liceum ogólnokształcącym w CKU nr 1 przy Zakładzie Karnym w        Iławie
 
 • przewidywana liczba osób do zatrudnienia: 1 osoba -  2/18 etatu
 • praca w szkole godzinach 810 – 1430 od poniedziałku do piątku,
 • praca ze słuchaczami niedostosowanymi społecznie w warunkach zakładu karnego.
 
Wymagania:
 
 1. Wykształcenie określone w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017.1575 z późn. zm.).
 2. Posiadanie przygotowania pedagogicznego.
Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:
 1. Posiada odpowiednie wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; 
 2. Przestrzega podstawowych zasad moralnych; 
 3. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu;
 4. Posiada obywatelstwo polskie;
 5. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 6. Wobec której nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
 7. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie.
Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:
 1. Ocena złożonych dokumentów;
 2. Rozmowa kwalifikacyjna;
 3. Badania lekarskie.
Wymagane dokumenty:
 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko nauczyciela geografii w liceum ogólnokształcącym, skierowane do dyrektora Zakładu Karnego w Iławie;
 2. Życiorys – CV;
 3. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy – kopie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 4. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie – kopie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub specjalistyczne – kopie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 6. Wypełniony kwestionariusz osobowy (zamieszczony w załączniku do ogłoszenia);
 7. Klauzula Zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych od osoby, której dane dotyczą (zamieszczone w załączniku do ogłoszenia);
 8. Informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie od 02.12.2019 r. do 20.12.2019 r.
 • osobiściew siedzibie Zakładu Karnego w Iławie;
 • listownie na adres: Zakład Karny w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14 – 200 Iława (liczy się data wpływu dokumentów do Zakładu Karnego w Iławie).
Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane 

INFORMACJA O WYBORZE PRACOWNIKA NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. AKTYWIZACJI I MOTYWACJ

2019-10-07


Dotyczy ogłoszenia z dnia 24.09.2019
INFORMACJA O WYBORZE PRACOWNIKA NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. AKTYWIZACJI I MOTYWACJI
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”  informuje, iż dokonała najkorzystniejszego wyboru z zakresie przyjęcia pracownika na stanowisko  Specjalista ds. aktywizacji i motywacji , w województwie warmińsko-mazurskim w wymiarze 0,25 etatu do projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”realizowanego na podstawie umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim , w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
Pan Łukasz Rękawiecki spełnił wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu. O wyborze zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, która potwierdziła bardzo dobrą znajomość zagadnień związanych ze znajomością zagadnień związanych z rehabilitacją, profilaktyką zdrowotną, podstawami edukacji prawnej i obywatelskiej dot. Różnych aspektów funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo kandydat posiada doświadczenie obejmujące prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć, których celem było kształtowanie i wzmacnianie umiejętności funkcjonalnych decydujących o samodzielności osoby z niepełnosprawnością w codziennym życiu oraz kompetencji interpersonalnych i pro-zawodowych warunkujących aktywność społeczną a w dalszej konsekwencji zawodową. Cechy charakteru i doświadczenia zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku. W związku z powyższym dokonano wyboru Pana Łukasza Rękawieckiego na przedmiotowe stanowisko.
 

Strona 1 z 30

Kontakt – warmińsko-mazurskie


Biuro FAR
ul.
  Kazimierza Jagiellończyka 16,
14-200 Iława
tel.: 89 642 12 30, fax: 89 642 12 15
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Godziny otwarcia


Poniedziałek - Środa: 07.00 - 16.00
Czwartek: 10.00 - 18.00
Piątek: 07.00 - 16.00

W związku z utrzymującym się
stanem epidemii, celem zwiększenia
bezpieczeństwa prosimy o wcześ-
niejsze uzgadnianie – telefoniczne 
lub mailowe – terminu wizyty
w biurze Fundacji.
  

Pełnomocnik FAR


Barbara Bukowska
tel.: 
508 015 917
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Harmonogram zajęć


Zobacz wszystkie zajęcia »

Ogłoszenia regionalne »