poniedziałek, 2024-06-17 Laury, Leszka, Marcjana

Projekt regionalny w woj. lubelskim
INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE  [DOCX] »

„Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością
z woj. lubelskiego”

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego”.

Celem projektu jest zniesienie indywidualnych barier o charakterze społeczno-zawodowym u min.75 ON (23 kobiety/52 mężczyzn), w wieku od 16 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego, zamieszkujących woj. lubelskie, poprzez kompleksowe i zindywidualizowane, wzmocnienie ich kompetencji społeczno-zawodowych, umożliwienie zdobycia kwalifikacji i/lub doświadczenia zawodowego w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej w efekcie czego zatrudnienie otrzyma i utrzyma min.15 ON, do 31.08.2019.
 

Beneficjent: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
Numer umowy: RPLU:11.01.00-06-0103/16-00
Czas realizacji projektu: 01.12.2017  31.08.2019 r.
Wartość projektu: 998 581,25 zł
Wysokość wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego w projekt: 848 794,06 zł
Rekrutacja prowadzona jest od 01.12.2017 do 31.05.2018 z możliwością przedłużenia do 31.08.2018 r.
 

Uczestnikiem/czką projektu może zostać osoba spełniająca następujące wszystkie poniższe kryteria:

 • Wiek od 16 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego, dla osób do 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów,
 • Miejsce zamieszkania na terenie woj. lubelskiego,
 • Bez zatrudnienia (bierne zawodowo, niezarejestrowane w urzędzie pracy),
 • Posiadanie aktualnego orzeczenia ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub posiadanie aktualnego orzeczenia w stopniu umiarkowanym lub lekkim ale ze sprzężeniem,
 • Nie korzystanie w ciągu min.4 tygodni przed przystąpieniem do projektu z żadnej formy aktywizacji finansowanej ze środków publicznych, zbieżnych ze wsparciem planowanym w ramach projektu.

Oferowane formy wsparcia:

 • Opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika/czki projektu (ścieżka reintegracj),
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne dla min. 45 osób,
 • Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla min. 15 osób,
 • 4 Warsztaty Aktywizacji Społecznej dla 48 osób,
 • 50 szkoleń podnoszących kwalifikacje/zawodowych zakończone egzaminem potwierdzającym nabycie kompetencji, stypendium szkoleniowe,
 • 60 płatnych staży zawodowych,
 • Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla każdego uczesntika/czki.

Poprzez realizację form wsparcia planowane jest osiągnięcie poniższych efektów:

 • zniesienie barier psycho-społecznych,
 • zwiększenie zatrudnienia,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 • kształtowanie kompetencji społecznych,
 • zdobycie kompetencji umiejętności zawodowych,
 • zdobycie umiejętności wykonywania obowiązków pracowniczych.

Aby wziąć udział w projekcie można:

 • umówić się na spotkanie rekrutacyjne w swoim miejscu zamieszkania pod nr telefonu: 81 526 10 24,
 • lub pobrać dokumenty rekrutacyjne i przekazać je:

   
  osobiście w Biurze Projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji:
  al. Kraśnicka 127/129 (p.1, II piętro), 20-718 Lublin 
  drogą elektroniczną na adres e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

   
  drogą pocztową na adres korespondencyjny Biura Projektu: 
  al. Kraśnicka 127/129 (p.1, II piętro), 20-718 Lublin 


DOKUMENTY REKTUTACYJNE: 

załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia uczestnika  [DOC] »
załącznik nr 2.1 - Oświadczenie uczestnika projektu [DOCX] »
załącznik nr 2.2 - Oświadczenie uczestnika projektu [DOC] »
Regulamin rekrutacji [DOC] »
załącznik nr 4 - Regulamin udzielanych form wsparcia [DOC] »
załacznik nr 5 - Umowa oczestnictwa w projekcie [DOCX] »
załącznik nr 6 - Ponowna kwalifikacja [DOC] »
załącznik nr 7 - Informacja o specjalnych potrzebach [DOC] »
załącznik nr 8 - Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku [DOC] »
Oświadczenie o przetwarzaniu danych [DOC] »
 

Modyfikacja w dniu 08.08.2018
 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Lubelskiego na lata 2014-2020
 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach