poniedziałek, 2024-06-17 Laury, Leszka, Marcjana

Organizacja zajęć sekcji sportowych 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w 2023 roku otrzymała dofinansowanie ze środków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i będzie realizować cykl imprez sportowych. Dysponentem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest Minister Sportu i Turystyki. Nazwa zadania „Organizacja imprez sportowych”
 

Wartość dofinansowania – 420 000,00 zł
Całkowita wartość zadania – 460 800,00 zł
Pozostałe koszty pokryte będą z środków własnych fundacji „FAR”.

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i TurystykiO projekcie

Wszystkie realizowane zajęcia odbędą się zgodnie z przepisami i wytycznymi odnoszącymi się do stanu epidemii w Polsce. Zarząd Fundacji Aktywnej Rehabilitacji “FAR” wprowadził procedury tworzące warunki organizacyjne zapewniające zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się infekcji w trakcie realizowanych zadań z zakresu sportu i rekreacji w tym zajęć sekcji sportowych oraz imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych.

Realizowane działania są spójne z głównym celem ogłoszonego "Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.”, którego podstawą jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu. Na przewidywaną, dużą efektywność projektu wpływ będzie miało wprowadzenie do bezpośredniej pracy treningowej pozytywnego wzorca osoby niepełnosprawnej, poprzez udział w charakterze merytorycznej kadry, niepełnosprawnych instruktorów poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Głównym celem projektu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w różnych obszarach, w tym w sferze rekreacji, spędzania wolnego czasu i sportu.


Kluczowe kryteria wyboru form zajęć, dyscyplin oraz stosowanych metod pracy z uczestnikami obejmują:

–  Podniesienie poziomu codziennej aktywności i ograniczeń psychofizycznych
    następstw niepełnosprawności,
–  Jak najpełniejsze upodmiotowienie i włączanie społeczne osób niepełnosprawnych,
–  Dostępności oraz możliwość samodzielnej kontynuacji treningów oraz indywidualnej
    aktywności w przyszłości.


Tak jak w poprzednich latach, oferta obejmuje organizację zajęć w regionalnych grupach treningowych FAR na terenie kraju. Dofinansowaniem objęte zostaną zajęcia prowadzone w 9 województwach i obejmować będzie wyłącznie koszty udziału zawodników z niepełnosprawnościami.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących realizowanych zajęć, ich miejsc organizacji, terminów oraz możliwości w udziału prosimy o kontakt biurami regionalnymi FAR w których planowane są zajęcia treningowe (kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz wielkopolskim) lub z biurem centralnym FAR.


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach