wtorek, 2024-07-23 Sławy, Sławosza, Żelisławy

Projek regionalny w woj. mazowieckim
 

„Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełno sprawnościami z woj. Mazowieckiego
szansą na AKTYWNOŚĆ”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. Mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ". Celem głównym projektu jest zniesienie indywidualnych barier o charakterze społeczno-zawodowym, u min.70 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym lub umiarkowanym/lekkim ale z niepełnosprawnością sprzężoną (21K/49M), w wieku od 18 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego zamieszkujących woj. mazowieckie, poprzez kompleksowe i zindywidualizowane, wzmocnienie ich kompetencji społeczno-zawodowych, umożliwienie zdobycia kwalifikacji i/lub doświadczenia zawodowego w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej, w efekcie czego zatrudnienie otrzyma i utrzyma min. 9 osób z niepełnosprawnościami, do 31.03.2020 r.
 

Beneficjent: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
Czas realizacji projektu: 01.04.2018 r. – 31.03.2020 r.
Wartość projektu: 974 715,25 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w projekt: 925 979,48 zł


Kryteria przyjęcia do projektu:

 • wiek od 18 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • miejsce zamieszkania lub nauki na terenie województwa mazowieckiego,
 • posiadanie statusu osoby biernej zawodowo, niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy,
 • posiadanie aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawność sprzężonej,
 • niekorzystanie w przeciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu z żadnej formy aktywizacji (np. projektach finansowanych ze środków publicznych), których kompleksowe formy wsparcia są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach Projektu.

Oferowane formy wsparcia uczestnikom/czkom projektu:

 • opracowanie indywidualnych planów działania dla każdego uczestnika/czki projektu,
 • wsparcie psychologiczne,
 • poradnictwo specjalistyczne m.in. socjoterapeuta,
 • wyjazdowe warsztaty aktywizacji społecznej, wyjazdowe warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej
 • płatne staże zawodowe,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zakończone egzaminem (nabycie umiejętności niezbędnych na wielu stanowiskach pracy np. kursy językowe, prawa jazdy, szkolenia komputerowe),
 • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. 

Poprzez realizację form wsparcia planowane jest osiągnięcie poniższych efektów:

 • identyfikacja indywidualnych kompetencji, predyspozycji oraz potrzeb związanych z zatrudnieniem,
 • zniesienie indywidualnych barier psychospołecznych,
 • zdobycie kompetencji społecznych oraz wiedzy decydującej o możliwości podjęcia zatrudnienia,
 • zdobycie wiedzy oraz umiejętności związanych z poruszaniem się na otwartym rynku pracy,
 • podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie umiejętności związanych z określeniem kwalifikacji zawodowych.

Projekt ma charakter regionalny, aby wziąć udział w projekcie należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • osobiście w biurze projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa, tel: 22 858 75 39
 • e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • drogą pocztową na adres korespondencyjny biura projektu.

Jest również możliwość realizacji sesji rekrutacyjnych w miejscu zamieszkania, w tym celu prosimy o kontakt z biurem projektu.


Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne.

 

DOKUMENTY REKTUTACYJNE: 

załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia uczestnika  [DOC] »
załącznik nr 2.1 - Oświadczenie uczestnika projektu [PDF] »
załącznik nr 2.2 - Oświadczenie uczestnika projektu [PDF] »
Regulamin rekrutacji [PDF] »
załącznik nr 4 - Regulamin udzielanych form wsparcia [PDF] »
załacznik nr 5 - Umowa oczestnictwa w projekcie [PDF] »
załącznik nr 6 - Ponowna kwalifikacja [PDF] »
załącznik nr 7 - Informacja o specjalnych potrzebach [PDF] »
załącznik nr 8 - Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku [PDF] »
 Oświadczenie o przetwarzaniu danych [PDF] »


 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckieg na lata 2014-2020
 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach