poniedziałek, 2024-06-17 Laury, Leszka, Marcjana

Projekt regionalny w woj. podlaskim
 


INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE  [PDF] »


„Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną
z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie”


Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie”.

Celem projektu jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej min. 80 osób z niepełnosprawnością znaczną lub sprzężoną (48 kobiet/32 mężczyzn), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 18 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego, zamieszkujących województwo podlaskie, poprzez realizację wsparcia indywidualnego, szkoleń, warsztatów aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej oraz staży w konsekwencji czego zatrudnienie podejmie i utrzyma min 10 osób z niepełnosprawnością a min. 19 osób uzyska kwalifikacje. 
 
Beneficjent: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
Numer umowy: UDA-RPPD: 07.01.00-20-0116/16-00
Czas realizacji projektu: 2017.11.01-2019.07.31
Wartość projektu: 816 242,02 zł
Wysokość wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego w projekt: 693 805,71 zł
Rekrutacja prowadzona jest od 01.11.2017 do 31.05.2018 z możliwością przedłużenia do 31.08.2018 r.
 
Uczestnikiem/czką projektu może zostać osoba spełniająca następujące wszystkie poniższe kryteria:

 • Wiek od 18 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • Miejsce zamieszkania na terenie woj. podlaskiego,
 • Bez zatrudnienia (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy),
 • Posiadanie aktualnego orzeczenia ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub posiadanie aktualnego orzeczenia w stopniu umiarkowanym lub lekkim ale ze sprzężeniem,
 • Nie korzystanie w ciągu min. 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu z żadnej formy aktywizacji finansowanej ze środków publicznych, zbieżnych ze wsparciem planowanym w ramach projektu.
Oferowane formy wsparcia:
 • Opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika/czki projektu (ścieżka reintegracj),
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne dla min. 48 osób,
 • Wyjazdowe Warsztaty Aktywizacji Społeczno-Zawodowej dla 30 osób,
 • 52 szkolenia podnoszące kwalifikacji i zawodowe zakończone egzaminem potwierdzającym nabycie kompetencji, stypendium szkoleniowe,
 • 56 płatnych staży zawodowych,
 • Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla każdego uczestnika/czki.
Poprzez realizację form wsparcia planowane jest osiągnięcie poniższych efektów:
 • zniesienie barier psycho-społecznych,
 • zwiększenie zatrudnienia,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 • kształtowanie kompetencji społecznych,
 • zdobycie kompetencji umiejętności zawodowych,
 • zdobycie umiejętności wykonywania obowiązków pracowniczych.
 
Aby wziąć udział w projekcie można
 • umówić się na spotkanie rekrutacyjne w swoim miejscu zamieszkania pod nr telefonu 85 742 68 85
 • lub pobrać dokumenty rekrutacyjne i przekazać je:
  – osobiście w Biurze Projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji,
  ks. Suchowolca 6 (p. 301, 302), 15-567 Białystok
  – drogą elektroniczną na adres e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  – drogą pocztową na adres korespondencyjny Biura Projektu
  ul: ks. Suchowolca 6 (p. 301, 302), 15-567 Białystok.
Załączniki:

załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia uczestnika  [PDF] »
załącznik nr 2.1 - Oświadczenie uczestnika projektu [PDF] »
załącznik nr 2.2 - Oświadczenie uczestnika projektu [PDF] »
załącznik nr 3 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych [PDF] »
załącznik nr 4 - Regulamin udzielanych form wsparcia [PDF] »
załacznik nr 5 - Umowa oczestnictwa w projekcie [PDF] »
załącznik nr 6 - Ponowna kwalifikacja [PDF] »
załącznik nr 7 - Informacja o specjalnych potrzebach [PDF] »
załącznik nr 8 - Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku [PDF] »

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach