wtorek, 2024-05-28 Augustyna, Ingi, Jaromira

Projekt regionalny w woj. łódzkim


 

„SKUTECZNA aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami
z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie „SKUTECZNA aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ”.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej min. 70 osób z niepełnosprawnością (21 kobiet/49 mężczyzn) od 16 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego z woj. łódzkiego, poprzez realizację wsparcia indywidualnego, szkoleń, staży, warsztatów aktywizacji społecznej i zawodowej w konsekwencji czego zatrudnienie podejmie i utrzyma min 9 osób z niepełnosprawnością do 31.11.2019.

Realizacja indywidualnie dobranych szkoleń i staży pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności. Całe wsparcie w projekcie przyczyni się do poprawy statusu społecznego.

Beneficjent: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
Czas realizacji projektu:  01.04.2018 r. – 30.11.2019 r.
Wartość projektu: 926 689,00 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w projekt: 880 354,55 zł

Kryteria przyjęcia do projektu:

 • wiek od 16 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • miejsce zamieszkania lub nauki na terenie województwa łódzkiego,
 • posiadanie statusu osoby biernej zawodowo, niezarejestrowanej w PUP,
 • posiadanie aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności sprzężonej w stopniu lekkim lub umiarkowanym,
 • niekorzystanie z żadnej formy aktywizacji w przeciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu (np. projekty finansowane ze środków publicznych), których kompleksowe formy wsparcia są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach Projektu.

Oferowane formy wsparcia: 

 • opracowanie indywidualnych planów działania dla każdego uczestnika projektu,
 • wsparcie psychologiczne,
 • poradnictwo specjalistyczne m.in. coach, socjoterapeuta, mediator,
 • wyjazdowe warsztaty aktywizacji społecznej, wyjazdowe warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej,
 • płatne staże zawodowe,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zakończone egzaminem (nabycie umiejętności niezbędnych na wielu stanowiskach pracy np. kursy językowe, prawa jazdy, 
 • szkolenia komputerowe). 

Poprzez realizację form wsparcia planowane jest osiągnięcie poniższych efektów:

 • identyfikacja indywidualnych kompetencji, predyspozycji oraz potrzeb związanych z zatrudnieniem,
 • zniesienie indywidualnych barier psychospołecznych,
 • zdobycie kompetencji społecznych oraz wiedzy decydującej o możliwości podjęcia zatrudnienia,
 • zdobycie wiedzy oraz umiejętności związanych z poruszaniem się na otwartym rynku pracy,
 • podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie umiejętności związanych z określeniem kwalifikacji zawodowych.

Projekt ma charakter regionalny, aby wziąć udział w projekcie należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • osobiście w biurze projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, ul. Tatrzańska 109 p. 210, 93-279 Łódź, tel. 42 642 78 01
 • e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • drogą pocztową na adres korespondencyjny biura projektu.

Jest również możliwość realizacji sesji rekrutacyjnych w miejscu zamieszkania, w tym celu prosimy o kontakt z biurem projektu. 
 

Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.
Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne.
  

 

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020
 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach