poniedziałek, 2024-06-17 Laury, Leszka, Marcjana

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami
Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa
osób z niepełnosprawnościami

 


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizuje w ramach projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami"w sumie trzy umowy grantowe o numerach UEB/00072/BF2020, UEB/00074/BF2020, UEB/00077/BF2020. Dofinansowanie dotyczy ochrony pracowników zadań realizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w ramach umów ZBB/000495/BF/D, ZBB/000582/BF/D, ZBB/000595/BF/D, zawartych  z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej/ organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Realizatorem grantu jest Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” z siedzibą w ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa poprzez swoje oddziały regionalne.

Zadania objęte grantem realizowane są zgodnie z wnioskiem o powierzenie grantu oraz treścią podpisanej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Udzielone wsparcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozwala na realizację zadań w maksymalnie bezpieczny sposób zgodnie z zaleceniami epidemiologicznymi. Wsparcie przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników oraz uczestników projektów FAR w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2). 
 


 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach