wtorek, 2024-07-23 Sławy, Sławosza, Żelisławy

»»»

Warszawa, 14.09.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/TRANSPORT-S-OAR/KAS/2023-2024 z dnia 06.09.2023 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej sprzętu Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII”.

Zamawiający w dniu 14.09.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Forever Active Sp. z o. o.
ul. Rynek 17/2, 36-060 Głogów Małopolski
Łączna cena brutto: 650,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, dnia 11.09.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 5/WAR/KAS/2023-2024 z dnia 31.08.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminie 17.11.2023 r. - 19.11.2023 r.

Zamawiający w dniu 11.09.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Arena Żagań Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 6, 68-100 Żagań
oraz Firma Handlowo-Usługowa JJG COSTA, ul. Kochanowskiego 6, 68-100 Żagań
Łączna cena brutto: 5 420,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, dnia 08.09.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 15/OAR/KAS/2023-2024 z dnia 31.08.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminie 04.11.2023 r. - 15.11.2023 r.

Zamawiający w dniu 08.09.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
ul. Mościckiego 6 97-215 Inowłódz
Łączna cena brutto: 50 836,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII (nr 4/TRANSPORT-S-OAR/KAS/2023-2024)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ sprzętu Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej Sprzętem), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 06.09.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/TRANSPORT-S-OAR/KAS/2023-2024 z dnia 28.08.2023 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej sprzętu Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII”.

Zamawiający w dniu 06.09.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Magdalena Mazgaj ul. Małopolska 27 43-300 Bielsko-Biała
Łączna cena brutto: 876,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 06.09.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/TRANSPORT-O-OAR/KAS/2023-2024 z dnia 28.08.2023 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII”.

Zamawiający w dniu 06.09.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Magdalena Mazgaj ul. Małopolska 27 43-300 Bielsko-Biała
Łączna cena brutto: 1560,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII (nr 3/TRANSPORT-S-OAR/KAS/2023-2024)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ sprzętu Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej Sprzętem), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII (lubuskie, dolnośląskie NR 5/WAR/KAS/2023-2024)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej WAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII (mazowieckie, łódzkie NR 15/OAR/KAS/2023-2024)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej OAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 3 z 94


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach