wtorek, 2024-07-23 Sławy, Sławosza, Żelisławy

»»»

Warszawa, 15 maja 2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/UBEZPIECZENIE/KAS/2023-2024 z dnia 05.05.2023 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w zakresie świadczenia usługi ubezpieczeniowej NNW dla Beneficjentów i NNW oraz OC dla kadry projektu na organizowanych OAR, WAR i Szkoleniach.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
ul. Wołoska 22a 02-675 Warszawa
Łączna cena brutto: 14 949,00 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII (nr 1/TRANSPORT-S-OAR/KAS/2023-2024)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ sprzętu Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej Sprzętem), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII (nr 1/TRANSPORT-O-OAR/KAS/2023-2024)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej OAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII (śląskie nr 1/OAR/KAS/2023-2024)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników/czek dwóch Obozów Aktywnej Rehabilitacji (zwanych dalej OAR), organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII (nr 1/UBEZPIECZENIE/KAS/2023-2024)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ NNW i OC dla uczestników/czek oraz kadry projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 20.02.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/2023/materiały BO z dnia 7.02.2023 r., w ramach projektów realizowanych na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w zakresie świadczenia:
a) wykonanie i dostawa materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć oraz drobnych upominków i nagród dla uczestników Regionalnych Zajęć AR, organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VII”
b) wykonanie i dostawa materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć oraz nagród na zajęcia w ramach Warsztatów, Obozów i Szkoleń dla osób z otoczenia organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII”.

Zamawiający w dniu 20.02.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
STUDIO MRÓWKA Joanna Foryś-Maziak;
ul. Czechosłowacka 7; 30-328 Kraków
NIP 679 252 21 99
Łączna cena brutto: 26 383,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 09.02.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/TRANSPORT-S-OAR/KAS/2022-2023 z dnia 01.02.2023 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej sprzętu Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII”.

Zamawiający w dniu 09.02.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Forever Active Sp. z o. o.
ul. Rynek 17/2 36-060 Głogów Małopolski
Łączna cena brutto: 750,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2023/materiały – WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW I NAGRÓD


DOTYCZY WYKONANIA I DOSTAWY MATERIAŁÓW I NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW
a) wykonanie i dostawa materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć oraz drobnych upominków i nagród dla uczestników Regionalnych Zajęć AR, organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VII”.
b) wykonanie i dostawa materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć oraz nagród na zajęcia w ramach Warsztatów, Obozów i Szkoleń dla osób z otoczenia organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII””.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII (nr 3/TRANSPORT-S-WAR/KAS/2022-2023)

Warszawa, 01.02.2023 r.
 

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ sprzętu Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej Sprzętem), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Więcej artykułów…

  1. »»»
  2. »»»
  3. »»»
  4. »»»

Strona 9 z 94


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach