piątek, 2024-03-01 Albina, Antoniny, Radosławy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MSiT/2023 – ŚWIADCZENIE USŁUGA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNA


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ na imprezę pn. „Ogólnopolska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji” (zwanych dalej Spartakiada AR), organizowaną w ramach zadania pt. „Organizacja imprez sportowych”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”...

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 25.04.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/MiT/2023 z dnia 18.04.2023 r., w zakresie zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sal konferencyjnych i obiektów sportowych na imprezę pn. „Ogólnopolska Spartakiada AR”, organizowaną przez FAR, w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. w terminach 25-28.06.2023 r.

Zamawiający w dniu 25.04.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Hotel Mościcki Ul. Nadpilliczna 3, 97-215 Spała, NIP 526-23-90-967
Łączna cena brutto: 16 200,00 zł
 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


»»»

Warszawa, 24.04.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 2/MiT/2023 z dnia 14.04.2023 r., w zakresie zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sal konferencyjnych i obiektów sportowych na imprezę pn. „Ogólnopolska Spartakiada AR”, organizowaną przez FAR, w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. w terminach 25-28.06.2023 r.

Zamawiający w dniu 24.04.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Spała, Al. Prezydenta I. Mościckiego 6 97-215 Inowłódz
KRS 0000374033, REGON 142733356–00074, NIP 70102739 
Łączna cena brutto: 137 195,00 zł 
 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/MSiT/2023 – USŁUGA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNA


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ na imprezę pn. „Ogólnopolska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji” (zwanych dalej Spartakiada AR), organizowaną w ramach zadania pt. „Organizacja imprez sportowych”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”...

Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/MSiT/2023 – USŁUGA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNA


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ na imprezę pn. „Ogólnopolska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji” (zwanych dalej Spartakiada AR), organizowaną w ramach zadania pt. „Organizacja imprez sportowych”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 14.04.2023 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/MSiT/2023 z dnia 27.03.2023 r., w zakresie zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sal konferencyjnych i obiektów sportowych na imprezę pn. „Ogólnopolska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji”, w organizowaną przez FAR, w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r., w terminie 25-28.06.2023 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu: nie otrzymania ofert.
 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

                                                                                                                                     Wejherowo, 10.11.2022r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY dotyczy Zapytania ofertowego NR 5/MSiT/2022 z dnia 28.10.2022 r., w zakresie świadczenia usługi wynajmu pomieszczeń na na imprezę pn. „Pomorska & Kujawsko- Pomorska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji” (zwaną dalej Spartakiada AR) organizowaną przez FAR, w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.  w terminie 26.11.2022 r.

Zamawiający w dniu 10.11.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

nazwa i adres Wykonawcy: Wyższa Szkoła Gospodarki ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

łączna cena brutto: 798 zł

 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MSiT/2022

                                                                                                                     Wejherowo, dnia 28.10.2022 r.

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WYNAJMU POMIESZCZEŃ na imprezę pn. „Pomorska & Kujawsko- Pomorska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji” (zwaną dalej Spartakiada AR), organizowaną w ramach zadania pt. „Organizacja imprez sportowych”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

Czytaj więcej


informacja o wyborze wykonawcy NR 4/MSiT/2022

Warszawa, 11.10.2022r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego NR 4/MSiT/2022 z dnia 04.10.2022r., w zakresie świadczenia usługi wynajmu pomieszczeń na imprezę pn. „V Otwarte Mistrzostwa Sportu dla osób poruszających się na wózkach”, organizowaną przez FAR, w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.  w terminie 15.10.2022r.
 
Zamawiający w dniu 11.10.2022r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II,  ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin
łączna cena brutto:1930,80 zł.


Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej 


Strona 1 z 8


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach