piątek, 2024-03-01 Albina, Antoniny, Radosławy

„Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”


Konkurs nr XV PFRON – w ramach zadań zlecanych

Czas realizacji projektu – 01.2015-03.2017:
I etap realizacji  01.2015-03.2016,
II etap realizacji 04.2016-03.2017.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz umiarkowanym do udziału w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy” realizowanego w ramach konkursu nr XV PFRON – w ramach zadań zlecanych.

Celem projektu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wejściu na otwarty rynek pracy.

Kryteria przyjęcia do projektu:
  • ukończenie min. 16 rok życia,
  • bycie w wieku produkcyjnym,
  • posiadanie statusu osoby nieaktywnej zawodowo,
  • posiadanie orzeczenia ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • niekorzystanie z żadnej formy aktywizacji (np. WTZ, projekty finansowane ze środków publicznych), których kompleksowe formy wsparcia są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach Projektu.
Oferowane formy wsparcia:
  • opracowanie indywidualnych planów działania dla każdego uczestnika projektu,
  • wyjazdowe warsztaty aktywizacji zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego),
  • staże rehabilitacyjne,
  • szkolenia podnoszące kwalifikacje podstawowe oraz zawodowe (nabycie umiejętności niezbędnych na wielu stanowiskach pracy, np. warsztaty informatyczne, kursy językowe),
  • pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do najbliższego dla swojego miejsca zamieszkania biura regionalnego.

Wszystkie działania FAR skierowane do beneficjentów są bezpłatne.Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU
 


 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach