piątek, 2024-03-01 Albina, Antoniny, Radosławy

»»»Szkolenia z zakresu zastosowania ICF
w programach rehabilitacji społecznej i zawodowej
osób niepełnosprawnychNr i data umowy zawartej z PFRON: Nr ZZB/000593/BF/D z dnia 10 kwietnia 2020 r.
Kierunek pomocy 5 poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych

Typ projektu: Organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych
Termin realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.07.2021

Cel projektu
Podniesienie i rozwinięcie kompetencji 300 osób z kadry instruktorskiej FAR, wolontariuszy i specjalistów zaangażowanych w realizację programów rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczenie usług na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie praktycznego stosowania ICF w zarządzaniu procesem rehabilitacji.

Opracowanie i weryfikacja modelu przygotowania specjalistów, w zakresie praktycznego stosowania ICF w zarządzaniu informacją oraz w pomiarze efektywności procesu wsparcia, w ramach:
 1. modelu edukacji włączającej – MEN
 2. rozliczania usług rehabilitacyjnych w ramach gwarantowanych świadczeń – NFZ
 3. modelu kompleksowej rehabilitacji – PFRON
Charakterystyka projektu:
Projekt stanowi kontynuację działań FAR, których celem jest rozwijanie najwyższych standardów w programie rehabilitacji zawodowej i społecznej adresowanych do osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową (ON), poprzez zastosowanie narzędzi wieloaspektowej diagnozy, planowania, wdrażania i monitorowania interwencji oraz ewaluacji wsparcia, opartych na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

FAR wykorzystuje już ICF w swoich programach od 2011 oraz ściśle współpracując z ICF Research Branch, Swiss Paraplegic Research.

Do udziału w projekcie zapraszamy:
 • instruktorów Aktywnej Rehabilitacji (AR),
 • wolontariuszy Aktywnej Rehabilitacji (AR),
 • specjalistów zaangażowanych w programy rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
 • specjalistów świadczących usługi na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzących bezpośrednie wsparcia osób ze znaczną niepełnosprawnością oraz największymi ograniczeniami funkcjonalnymi, w całym przebiegu procesu adaptacji, od nawiązania kontaktu i prowadzenia wsparcia w miejscu pobytu, wszechstronny program nauki umiejętności decydujących o samodzielności, włączenie środowiskowe, aż do pełnego przygotowania ON do pełnienia ról społecznych,
We wszystkich powyższych działaniach podstawą do zarządzania procesem rehabilitacji może być ICF.

Kryteria kwalifikacji:
 • ukończony 18 r.ż. – numer PESEL,
 • zaangażowanie w realizację programu FAR/program rehabilitacji ON w charakterze kadry lub wolontariusza
 • kształcenie się na kierunku związanym z przyszłą pracą z ON - deklaracja uczestnika z
 • świadczenie usług na rzecz osób niepełnosprawnych w dziedzinie rehabilitacji lub/i pomocy społecznej lub/i edukacji lub/i aktywizacji społecznej i zawodowej, w ramach pracy zawodowej
Wszelkie te kryteria należy potwierdzić w ramach dokumentu „deklaracja uczestnika” gdzie Beneficjent wypełnia nr PESEL, deklaracje bycia kadrą lub wolontariuszem FAR lub opcjonalnie miejsce kształcenia i/lub miejsce zatrudnienia.

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie 20 szkoleń, w których udział brać mogą osoby z całej Polski. Każde szkolenie obejmować będzie 20 godzin zajęć i trwać będzie trzy dni.

Kalendarz z terminami szkoleń znajdować się będzie na stronie www.far.org.pl

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez biura regionalne FAR lub bezpośrednio do biura centralnego w Warszawie.

Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją dostępne po wcześniejszym kontakcie z biurem FAR.Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach