piątek, 2024-03-01 Albina, Antoniny, Radosławy

„ ICF – to się opłaca”


 

Szkolenia otoczenia osób niepełnosprawnych „ ICF – to się opłaca” – projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2015-31.12.2015

– Celem podstwowym szkoleń jest poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych a co za tym idzie podniesienie kompetencji kadry bezpośrednio zaangażowanej w proces aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo. Szkolenia kierowane są do – specjalistów pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych (lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, terapeutów).

Fundacja jest pierwszą organizacją pozarządową, która podjęła się zadania wprowadzenia ICF do programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością ruchową. ICF proponuje odejście od postrzegania stanu chorobowego jedynie z perspektywy medycznej, dotyczącej zaburzeń struktur i funkcji ciała.

Upośledzenia dotyczące funkcji i struktury ciała w codziennym doświadczeniu danej osoby przekładają się na ograniczenia w wykonywaniu czynności o różnym poziomie skomplikowania, co w efekcie powoduje wykluczenie ze społecznego wymiaru życia. ICF prezentuje zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia. Prezentuje niepełnosprawność, jako ograniczenie w funkcjonowaniu, kładąc akcent na to, jak człowiek osobiście doświadcza własnych ograniczeń.

Ruch Aktywnej Rehabilitacji jako jedyny opracował i proponuje szkolenia z takich tematów jak np.: budowa, użytkowanie i indywidualne dopasowanie wózka inwalidzkiego, profilaktyka przeciwodleżynowa, bezpieczne techniki przenoszenia i asekuracji. Polski Ruch Aktywnej Rehabilitacji należy do International Activ Rehabilitation zrzeszającej organizacje realizujące wspólny program wprowadzania i upowszechniania najefektywniejszych systemów pomocy i rehabilitacji osób po urazach rdzenia kręgowego. Program ten oparty jest na doświadczeniach wiodących ośrodków medycznych oraz systemów prawno organizacyjnych takich państw jak Szwecja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Szwajcaria.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny!

1. Szkolenia regionalne dla kadry FAR

Szkolenia 3 dniowe dla grupy 15 osób. FAR realizując projekt kompleksowej rehabilitacji osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostrzegł konieczność przygotowania kadry prowadzącej obozy aktywnej rehabilitacji pod kątem oceny osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem modelu bio-psycho-społecznego w oparciu o ICF, co wpływa naujednolicenie systemu oceny i wprowadzenie uniwersalnego języka pośród osób odpowiedzialnych za całyproces rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Aby działać sprawniej dla naszych Beneficjentów szkolimy kadrę – instruktorów, wolontariuszy by na bieżąco byli z najnowocześniejszymi metodami pracy z osobami niepełnosprawnymi wdrażajac na grunt Polski Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

2. Szkolenia regionalne dla lekarzy i fizjoterapeutów

Szkolenie jednodniowe dla grupy 20 osób. Celem szkolenia jest zapoznanie z założeniami, strukturą oraz metodami praktycznego wykorzystania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), w programach rehabilitacji i aktywizacji skierowanych do osób ze znacznymi ograniczeniami wywołanymi niepełnosprawnością.

Program szkolenia obejmuje m.in. zajęcia teoretyczne oraz praktyczne warsztaty, których tematem jest kodowanie informacji dotyczących problemów zdrowotnych i trudności w funkcjonowaniu, stosowanie kwalifikatorów, a przede wszystkich planowanie i realizacja procesu wsparcia.

Szkolenie prowadzone jest kadrę instruktorską Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, w tym instruktorki oraz instruktorów poruszających się na wózkach inwalidzkich, którzy poza przedstawieniem zagadnień dotyczących ICF zaprezentują formy wsparcia i metody pracy stosowane w ramach programu FAR, a także doświadczenia płynące z wieloletniej (FAR w 2013 roku obchodził 25-lecie swojej działalności) realizacji wsparcia adresowanego do osób po URK i osób z innymi schorzeniami.
Zaproszenie na te formę szkolenia kierujemy do osób pracujących w ośrodkach medycznych, zajmujących się leczeniem i rehabilitacją pacjentów ze znaczną dysfunkcją narządu ruchu, które ze szczególną troską i zrozumieniem traktują wyzwania stojące przed osobami niepełnosprawnymi. Mamy głębokie przekonanie, że dzięki Państwa zaangażowaniu możliwe stanie się  szerokie wprowadzenie ICF do codziennej pracy z pacjentami.

W programie szkolenia:

  • Zintegrowany BIO-PSYCHO-SPOŁECZNY model funkcjonowania i niepełnosprawności
  • Struktura i kodowanie ICF
  • Zastosowanie kwalifikatorów w kodowaniu ICF
  • Profil kategorialny ICF
  • Sposoby wykorzystywania ICF
  • ICF w planowaniu wsparcia – rehabilitacji
  • Przykłady praktycznego zastosowania ICF w planowaniu wsparcia i rehabilitacji

 
3. Szkolenia dla liderów (prowadzących obozy i serwis)

Szkolenia 4 dniowe dla grupy 18 osób. FAR w ciągu każdego roku realizuje działania dla grupy kilku tysięcy osób niepełnosprawnych ruchowo, organizuje około 100 obozów aktywnej rehabilitacji, współpracujemy każdego roku z grupą około 600 osób, które współpracują z FAR podczas obozów aktywnej rehabilitacji. Profesjonalizacja działań dla tak dużej grupy osób wymaga podnoszenia kompetencji kadry odpowiedzialnej za przygotowanie i poprowadzenie obozów aktywnej rehabilitacji, stąd też niezbędne jest ciągłe doszkalanie osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg obozu.


4.  Szkolenia dla Pełnomocników FAR

Szkolenia 3 dniowe dla grupy 16 osób. FAR w ciągu każdego roku realizuje działania dla grupy kilku tysięcy osób niepełnosprawnych ruchowo,organizuje około 100 obozów aktywnej rehabilitacji, dodatkowo pełnomocnicy FAR są reprezentantami wkażdym województwie, co skutkuje koniecznością w aspekcie wdrażania ICF w Polsce odpowiedniegoprzygotowania osób do pełnienia roli osób odpowiedzialnych za wdrażanie ICF w każdym województwie,jednocześnie bardzo często osoby te pełnią różne funkcje społeczne w województwach, stąd tezodpowiednie przygotowanie ich w zakresie ICF będzie stanowiło ważny element w zakresie optymalizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem zapraszamy do kontaktu:

  • z biurem centralnym w Warszawie
  • z biurami regionalnymi
  • z Pełnomocnikami

Wszelkie numery telefonu do kontaktu znajdziesz na stronie http://www.far.org.pl/kontakt.html

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach