piątek, 2024-03-01 Albina, Antoniny, Radosławy

Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)


 

Projekt realizowany jest ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach XXI konkursu. 


Realizatorzy projektu
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”
 
Okres realizacji projektu
1 wrzesień 2015 r. –  31 marzec 2016 r.
 
Cel główny projektu 
Poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych, w zakresie usług świadczonych przez organizacje pozarządowe na rzecz osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Środkiem do osiągnięcia zakładanego celu, będzie zwiększenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia i realizacji projektów z zastosowaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia.
 
Adresaci projektu 
Przedstawiciele, pracownicy i wolontariusze:
  1. organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia,
  2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  3. podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Szkolenie kierowane jest do organizacji, o których mowa w ust. 1, które w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) otrzymały dofinansowanie ze środków PFRON na realizację zadań zlecanych w ramach konkursów ogłoszonych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
Kadra prowadząca szkolenia
Szkolenia prowadzone będą przez specjalistów, którzy od wielu lat  zaangażowani są w rozwój modelu praktycznego zastosowania ICF w projektach skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością oraz do otoczenia osób niepełnosprawnych.
 
Liczba szkoleń i zasięg terytorialny
W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 20 szkoleń (w każdym 2 dni warsztatowe) dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru całego kraju. 
 
Program szkolenia
  1. Założenia, cele oraz potrzeby związane z powstaniem ICF.
  2. Biopsychospołeczny model funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia, jako uniwersalny model identyfikacji oddziaływania pomiędzy różnymi sferami funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością.
  3. Struktura klasyfikacji, zasady związane z kodowaniem informacji o zdrowiu i stanach powiązanych ze zdrowiem oraz metody kwalifikacji upośledzeń, ograniczeń i barier w poszczególnych obszarach funkcjonowania.
  4. Reguły łączenia informacji o zdrowiu i funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej z ICF oraz zagadnienie zestawów podstawowych pełniących rolę przewodnika do przeprowadzania pełnej diagnozy funkcjonalnej z uwzględnieniem uwarunkowań kontekstowych.
  5. Integracyjny model rehabilitacji stanowiący podstawę do zastosowania ICF w programach leczenia, rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością.
 
Certyfikat ukończenia szkolenia wraz z materiałami edukacyjnymi z zakresu ICF otrzyma nieodpłatnie każdy z uczestników szkolenia.
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!
 
Dane kontaktowe Realizatorów Projektu:
 
1. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
22 651 88 02, 22 651 88 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.far.org.pl
 
Prosimy o kontakt z biurem regionalnym FAR, najbliższym miejsca Państwa zamieszkania
http://www.far.org.pl/kontakt.html
 
2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”
ul. Peowiaków 6a
22-400 Zamość
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.spdn.pl

 
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 
 
 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach