piątek, 2024-03-01 Albina, Antoniny, Radosławy

Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnychCzas realizacji projektu: 04.2017-03.2019
I etap realizacji: 04.2017-03.2018,
II etap realizacji: 04.2018-03.2019.


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz umiarkowanym do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach pilotażowego konkursu nr 1 PFRON pn. „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”; kierunek pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy.

Celem projektu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wejściu na otwarty rynek pracy.

Celem głównym projektu jest zniesienie barier związanych z zatrudnieniem, wzrost aktywności społecznej i zawodowej 800 osób ze znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością z obszaru całego kraju oraz wprowadzenie na rynek pracy 280 osób z grupy objętej wsparciem i utrzymanie tych osób w zatrudnieniu przez okres co najmniej 6 m -cy.
 

Kryteria przyjęcia do projektu:

 • ukończenie min. 16 rok życia,
 • bycie w wieku produkcyjnym,
 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,
 • posiadanie orzeczenia ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • niekorzystanie z żadnej formy aktywizacji (np. WTZ, projekty finansowane ze środków PFRON), których kompleksowe formy wsparcia są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach Projektu.
Oferowane formy wsparcia:
 • opracowanie indywidualnych planów działania dla każdego uczestnika projektu, zastosowany zostanie Zestaw kategorii ICF dla Programu Aktywnej Rehabilitacji
 • wyjazdowe warsztaty aktywizacji zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego),
 • staże rehabilitacyjne,
 • praktyki,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje podstawowe oraz zawodowe (nabycie umiejętności niezbędnych na wielu stanowiskach pracy, np. warsztaty informatyczne, kursy językowe),
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • wsparcie coachingowe/psychologiczne,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do najbliższego dla swojego miejsca zamieszkania biura regionalnego.

Wszystkie działania FAR skierowane do beneficjentw są bezpłatne.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU

 


 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach