piątek, 2024-03-01 Albina, Antoniny, Radosławy

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IIIInformacja o realizacji projektu
 

W ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III” w pierwszym roku realizacji 01.04.2017 – 31.03.2018 zrealizowano następujące formy wsparcia:

Do projektu zostały przyjęte 272 osoby, z czego 256 osób otrzymało pełne wsparcie.

Liczba godzin wsparcia udzielonego na daną formę:

 • Rekrutacja do projektu: Indywidualne sesje – dotarcie do 455 ON i zrekrutowanie 255 BO: 1360 godzin
 • Etap I Diagnoza i wsparcie wprowadzające: Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO prowadzone przez 1 instruktora dla 170 BO: 1795 godzin
 • Interwencje dotyczące środowiskowego i społecznego funkcjonowania BO dla 255 BO: 2578 godzin
 • Interwencje dotyczące zdrowotnych i formalnych aspektów niepełnosprawności BO dla 255 BO: 1545 godzin
 • Etap II Kompleksowe wsparcie podstawowe: Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji dla 200 BO wsparcie zasadnicze dla 200 BO: 21840 godzin
 • Etap II Kompleksowe wsparcie podstawowe: Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji dla 200 BO wsparcie pomocnicze dla 200 BO: 7998,5 godzin
 • Etap II Kompleksowe wsparcie podstawowe: Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO nie biorących udziału w WAR prowadzone przez 2 instruktorów dla 55 BO: 1140 godzin
 • Etap II Kompleksowe wsparcie podstawowe: Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO nie biorących udziału w WAR prowadzone przez 1 instruktora dla 55 BO: 570 godzin
 • Etap I Diagnoza i wsparcie wprowadzające: Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO prowadzone przez 2 instruktorów dla 85 BO: 1770 godzin
 • Etap III Implementacja zdobytych umiejętności w środowisku zamieszkania BO: Indywidualne sesje - wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO dla 255 BO: 2560 godzin

Przeprowadzonych zostało 23 Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji:

 1. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 18-30.06.2017 Kleszczów
 2. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 09-21.07.2017 Kleszczów
 3. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 01-13.09.2017 Olsztyn
 4. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 15-27.09.2017 Wałcz
 5. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 25.09-06.10.2017 Kołobrzeg
 6. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 01-13.10.2017 Kleszczów
 7. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 02-14.10.2017 Miętne
 8. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 02-14.11.2017 Cetniewo
 9. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 03-15.11.2017 Wałcz
 10. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 05-17.11.2017 Głogów
 11. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 12-24.11.2017 Kraków
 12. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 13-25.11.2017 Miętne
 13. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 12-24.11.2017 Cedzyna
 14. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 17-29.11.2017 Supraśl
 15. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 23.11-12.05.2017 Wisła
 16. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 24.11-06.12.2017 Czudec
 17. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 02-13.01.2018 Mrzeżyno
 18. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 07-19.01.2018 Cetniewo
 19. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 26.01-07.02.2018 Kraków
 20. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 28.01-09.02.2018 Chrusty
 21. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 28.01-09.02.2018 Wisła
 22. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 10-22.02.2018 Miętne
 23. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 12-24.02.2018 Zielona Góra

W ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III” w drugim roku realizacji 01.04.2018 – 31.03.2019 zrealizowano następujące formy wsparcia:

Do projektu zostały przyjęte 269 osoby, z czego 261 osób otrzymało pełne wsparcie.

Liczba godzin wsparcia udzielonego na daną formę:

 • Rekrutacja do projektu: Indywidualne sesje – dotarcie do 455 ON i zrekrutowanie 255 BO: 1345 godzin
 • Etap I Diagnoza i wsparcie wprowadzające: Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO prowadzone przez 1 instruktora dla 170 BO: 1805 godzin
 • Interwencje dotyczące środowiskowego i społecznego funkcjonowania BO dla 255 BO: 2618 godzin
 • Interwencje dotyczące zdrowotnych i formalnych aspektów niepełnosprawności BO dla 255 BO: 1572 godzin
 • Etap II Kompleksowe wsparcie podstawowe: Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji dla 200 BO wsparcie zasadnicze dla 200 BO: 21528 godzin
 • Etap II Kompleksowe wsparcie podstawowe: Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji dla 200 BO wsparcie pomocnicze dla 200 BO: 7871 godzin
 • Etap II Kompleksowe wsparcie podstawowe: Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO nie biorących udziału w WAR prowadzone przez 2 instruktorów dla 55 BO: 1160 godzin
 • Etap II Kompleksowe wsparcie podstawowe: Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO nie biorących udziału w WAR prowadzone przez 1 instruktora dla 55 BO: 580 godzin
 • Etap I Diagnoza i wsparcie wprowadzające: Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO prowadzone przez 2 instruktorów dla 85 BO: 1710 godzin
 • Etap III Implementacja zdobytych umiejętności w środowisku zamieszkania BO: Indywidualne sesje - wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO dla 255 BO: 2610 godzin

Przeprowadzonych zostało 20 Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji:

 1. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 25.05-05.06.2018 Mrzeżyno
 2. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 01-13.06.2018 Kleszczów
 3. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 03-15.07.2018 Kraków
 4. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 13-25.08.2018 Zielona Góra
 5. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 28.08-09.09.2018 Wisła
 6. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 10-22.09.2018 Wałcz
 7. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 24.09-06.10.2018 Chrusty
 8. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 24.09-06.10.2018 Kleszczów
 9. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 25.09-06.10.2018 Kołobrzeg
 10. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 01.10-13.10.2018 Cetniewo
 11. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 12.10-24.10.2018 Wilkasy
 12. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 02.11-14.11.2018 Kraków
 13. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 10.11-22.11.2018 Zamość
 14. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 30.11-12.12.2018 Krzyżewo
 15. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 02.12-14.12.2018 Kluczbork
 16. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 02.12-14.12.2018 Wisła
 17. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 06.01-18.01.2019 Wrocław
 18. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 09.01-21.01.2019 Cetniewo
 19. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 25.02-08.03.2019 Mrzeżyno
 20. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 22.02-06.03.2019 Wrocław

 Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III


Czas realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.03.2019
I okres realizacji:  01.04.2017 – 31.03.2018
II okres realizacji: 01.04.2018 – 31.03.2019


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” zaprasza osoby niepełnosprawne, dla których wózek inwalidzki jest narzędziem kompensującym znaczne lub całkowite ograniczenia w zdolności do chodzenia ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III” w ramach konkursu pn. „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”; kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych; typ projektu: Wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające) oraz Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny.

Celem projektu w I okresie jego realizacji jest zwiększenie poziomu samodzielności 255 niepełnosprawnych osób poruszających się na wózku inwalidzkim poprzez nabycie, rozwinięcie lub utrzymane kompetencji oraz umiejętności pozwalających na niezależne funkcjonowanie w wymiarze indywidualnym i społecznym.
 

Kryteria przyjęcia do projektu:

 • Wiek – ukończony 16 rok życia
 • Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny
 • Niepełnosprawność ruchowa lub niepełnosprawność sprzężona: na podstawie zapisu w orzeczeniu – symbol przyczyny niepełnosprawności 05R na podstawie zapisu w orzeczeniu więcej niż 1 symbolu przyczyny niepełnosprawności lub zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę potwierdzającego występowanie dodatkowej jednostki chorobowej poza tą, która jest podstawą uzyskania prawnego statusu ON., (zgodnie z ICD – 10),
 • Nie korzystanie aktualnie z żadnej formy aktywizacji (np. WTZ, ZAZ) oraz projektów finansowanych ze źródeł publicznych (np. PFRON) o takich samych celach i formach wsparcia

Do udziału w projekcie mogą przystąpić zarówno osoby zatrudnione na otwartym rynku pracy jak również osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.
 

Oferowane formy wsparcia:

Rekrutacja do projektu
Rekrutacja zgodnie z modelem Aktywnej Rehabilitacji oparta na bezpośrednim dotarciu do osób z niepełnosprawnością, prowadzona w formie indywidualnych sesji w miejscu zamieszkania/pobytu potencjalnych beneficjentów projektu

Etap I: Diagnoza i wsparcie wprowadzające
Celem wsparcia w początkowym etapie projektu jest przekazanie wszystkich informacji niezbędnych w odniesieniu do aktualnych potrzeb BO, diagnoza posiadanych ograniczeń, możliwości i posiadanych zasobów oraz zapoczątkowanie pracy nad umiejętnościami pozwalającymi osiągnąć optymalny poziom samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie prowadzone w formie indywidualnych sesji w miejscu zamieszkania lub pobytu BO.

Etap II: Kompleksowe wsparcie podstawowe
Indywidualne oraz grupowe wsparcie prowadzone w postaci dwóch równorzędnych form wsparcia:

 1. Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji /9 dni treningowych/  – Celem Warsztatów jest zwiększenie sprawności fizycznej i nauka samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Warsztaty będą odbywały się w każdym województwie. Udział w Warsztatach zapewnia każdemu BO dużą efektywność pracy i indywidualne podejście.
 2. Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania (w zastępstwie wsparcia grupowego)  – Celem indywidualnych sesji jest zwiększenie sprawności fizycznej i nauka samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla BO, którzy z uwagi na medyczny obraz niepełnosprawności, posiadane ograniczenia funkcjonalne lub sytuację osobistą nie mogą wziąć udziału w Warsztacie AR

Etap III: Implementacja zdobytych umiejętności w środowisku zamieszkania BO
Wsparcie na tym etapie projektu poświęcone będzie wprowadzeniu oraz zastosowaniu zdobytych przez BO umiejętności i kompetencji do codziennego funkcjonowania w miejscu zamieszkania, z uwzględnieniem społecznych i środowiskowych uwarunkowań związanych z postawami osób z najbliższego otoczenia, czy też barierami architektonicznymi.

W trakcie całego okresu trwania projektu BO otrzymają wsparcie dotyczące aktualnych potrzeb i sytuacji związanych z różnymi aspektami życia osób z niepełnosprawnością, które prowadzone będzie w formie interwencji:

 1. Interwencji dotyczących środowiskowego i społecznego funkcjonowania BO
 2. Interwencje dotyczących zdrowotnych i formalnych aspektów niepełnosprawności BO

Wsparcie prowadzone będzie w sposób ciągły, w trakcie całego okresu realizacji projektu, we wszystkich formach zapewniających BO pełny dostęp do specjalistycznego poradnictwa oraz działań instruktorów AR pozwalających rozwiązać aktualne trudności jakie napotykają BO w procesie aktywizacji.

Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do najbliższego dla swojego miejsca zamieszkania biura regionalnego.
 

Wszystkie działania FAR skierowane do beneficjentów są bezpłatne.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach