piątek, 2024-03-01 Albina, Antoniny, Radosławy

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV


alt

 


„Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”

 

Okres realizacji:                01.03.2014 -28.02.2015

Lider:                                    PFRON

Partnerzy:                           Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR"
                                               Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA,
                                               Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji,
                                               Caritas Polska


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze sprzężeniem do czwartej edycji projektufinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem IV edycji projektu, podobnie jak edycji poprzedniej, jest objęcie indywidualnym, kompleksowym wsparciem osób niepełnosprawnych ruchowo.
Kryteria przyjęcia do projektu:

 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ruchowej w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze sprzężeniem (sprzężenie może wynikać z orzeczenia bądź osobnego zaświadczenia lekarskiego);
 • wiek od 16 lat do w przypadku kobiet – 59 lat, mężczyzn – 64 lat;
 • posiadanie statusu "bezrobotny lub nieaktywny zawodowo";
 • niekorzystanie aktualnie z żadnej formy aktywizacji (np. WTZ, ZAZ, projekty finansowane ze środków publicznych), których kompleksowe formy wsparcia są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach Projektu.

Projekt przewiduje m.in.:

 • opracowanie indywidualnych planów działania (IPD) dla każdej osoby;
 • wsparcie w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego;
 • integracyjne wyjazdowe warsztaty aktywizacji zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego);
 • szkolenia zawodowe;
 • praktyki zawodowe u pracodawcy;
 • staże rehabilitacyjne;
 • podjęcie zatrudnienia;
 • pomoc w kontynuacji lub rozpoczęciu nauki (zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz zgodnie z zapisami indywidualnego planu działania) - możliwość wsparcia poprzez zakup podręczników lub opłacenie czesnego, konsultacje związane z wyborem kierunku nauczania;
 • wsparcie indywidualne u, np. psychologa, prawnika - w zależności od potrzeb;
 • indywidualne spotkania/warsztaty dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych (tematyka warsztatów jest określana z uwzględnieniem problemów jakie wynikają m.in. z indywidualnych planów działania beneficjentów. Warsztaty dla rodzin i opiekunów polegają głównie na wsparciu psychologicznym i prawnym);

Nie wiesz od czego zacząć? Pomożemy. Zadzwoń, napisz, odwiedź nas w regionalnych biurach FAR na terenie całej Polski.

Wszystkie działania FAR skierowane do beneficjentów są bezpłatne.

 

Partnerzy:


 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach