piątek, 2024-03-01 Albina, Antoniny, Radosławy

Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II


 

alt

 

Pobierz regulamin rekrutacji [PDF] »


„Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II”


Okres realizacji:   01.12.2013-28.02.2015
Lider:          Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Partnerzy:   Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Fundacja Fuga Mundi, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne do drugiej edycji projektu, który jest kontynuacją dotychczas prowadzonych działań mających na celu podniesienie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem II edycji projektu podobnie jak edycji poprzedniej, jest objęcie indywidualnym, kompleksowym wsparciem osób niepełnosprawnych, będących absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz uczelni wyższych.

Kryteria przyjęcia do projektu:

 • stopień znaczny oraz umiarkowanym ze sprzężeniem;
 • wiek 16-30 lat
 • posiadanie statusu "bezrobotny lub nieaktywny zawodowo"
 • niekorzystanie aktualnie z żadnej formy aktywizacji (np. WTZ, ZAZ, projekty finansowane ze środków publicznych), których kompleksowe formy wsparcia są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach Projektu.

Projekt przewiduje m.in.:

 • opracowanie indywidualnych planów działania (IPD) dla każdej osoby;
 • wsparcie w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego;
 • integracyjne wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego);
 • szkolenia zawodowe;
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje
 • praktyki zawodowe u pracodawcy;
 • staże rehabilitacyjne;
 • podjęcie zatrudnienia;
 • pomoc w kontynuacji lub rozpoczęciu nauki (zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz zgodnie z zapisami indywidualnego planu działania) - możliwość wsparcia poprzez zakup podręczników lub opłacenie czesnego, konsultacje związane z wyborem kierunku nauczania;
 • wsparcie indywidualne i grupowe u, np. psychologa, prawnika- w zależności od potrzeb;
 • warsztaty dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych (tematyka warsztatów jest określana z uwzględnieniem problemów jakie wynikają m.in. z indywidualnych planów działania beneficjentów. Warsztaty dla rodzin i opiekunów polegają głównie na wsparciu psychologicznym i prawnym);

Nie wiesz od czego zacząć? Pomożemy. Zadzwoń, napisz, odwiedź nas w regionalnych biurach FAR na terenie całej Polski. Wszystkie działania FAR skierowane do beneficjentów są bezpłatne.
  


 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach