piątek, 2024-03-01 Albina, Antoniny, Radosławy

Punkty Aktywizacji Zawodowej FAR


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji od września 2006 do marca 2008 realizowała projekt pn. "Regionalne Punkty Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo". W ramach tego projektu utworzyła Punkty Aktywizacji Zawodowej w ośmiu miastach na terenie całego kraju - Białymstoku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wejherowie i Zielonej Górze.

Do zadań Punktów należało kompleksowe wspieranie osób niepełnosprawnych ruchowo w rozwiązywaniu wszystkich problemów utrudniających im aktywne życie, zdobycie wykształcenia i wejście na otwarty rynek pracy. W Punktach zostały zatrudnione osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich, znające te problemy z własnego doświadczenia.

W Punkcie Aktywizacji Zawodowej FAR można było uzyskać informacje i porady w zakresie:

  • mobilizacji psychofizycznej osób po URK,
  • przezwyciężania kryzysu pourazowego,
  • uprawnień i ulg dostępnych dla osób niepełnosprawnych na wózkach,
  • programów pomocowych, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne,
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej,
  • praw i możliwości co do zatrudniania osób niepełnosprawnych,
  • istniejących w regionie możliwości kształcenia zawodowego,
  • preorientacji zawodowej i decyzji o podjęciu zatrudnienia.

Punkty współpracowały m.in. z regionalnymi biurami PFRON, PCPR, MOPR, szkołami i uczelniami, ośrodkami szkoleniowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, samorządami, urzędami pracy, organizacjami pracodawców i pracodawcami.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 -2006 oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach