wtorek, 2024-07-23 Sławy, Sławosza, Żelisławy

Pożytek publicznyW kwietniu 2004 roku Fundacja Aktywnej Rehabilitacji uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Od 1 styczna 2023 roku, w rozliczeniach rocznych dochodów uzyskanych w 2022 roku można będzie zadysponować większym (1,5%) niż dotąd (1%) procentem swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przekaż 1,5% podatku dochodowego na rzecz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

Przekazanie 1,5% na rzecz organizacji pożytku publicznego nie obciąża w żaden sposób podatnika - zamiast oddawać pieniądze budżetowi państwa, mogą więc Państwo wesprzeć program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z trwałymi urazami rdzenia kręgowego, poruszających się na wózkach inwalidzkich realizowany przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji od 1988 roku.

To prostsze niż myślisz!
Jedyne co musicie zrobić, aby podzielić się 1,5% swojego podatku z Fundacją (zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych), to: podać wysokość deklarowanej wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,5% podatku należnego (zaokrąglając do pełnych dziesiątek groszy w dół) oraz podać dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie naszej organizacji, tj. jej nazwę (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR") i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (0000032645) w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28 - część O, PIT-36 - cz. P, PIT 36L - cz. O, PIT-37 - cz. I, PIT-38 - cz. H).

Powyższą zmianę zasad przekazywania 1,5% na konto organizacji pożytku publicznego odzwierciedla konstrukcja zeznań podatkowych. Druki PIT i broszury informacyjne można znaleźć na  www.finanse.mf.gov.pl i www.mf.gov.pl

Sposób wypełniania PIT


Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy zdecydują się przekazać nam 1,5% swojego podatku. Jednocześnie, w związku z wysuwanymi przez niektóre osoby żądaniami przeznaczenia deklarowanych przez nich kwot konkretnym osobom i na konkretne cele, uprzejmie wyjaśniamy, że środki finansowe spływające do Fundacji w ramach 1,5% płaconego przez siebie podatku dochodowego na rzecz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, wykorzystywane są wyłącznie do realizacji konkretnych zadań w ramach działalności prowadzonej przez FAR.

Osoby fizyczne, zainteresowane gromadzeniem środków na rehabilitację, leki czy też turnusy rehabilitacyjne zapraszamy do założenia subkonta. Szczegóły:
 FAR - Subkonta


Zapraszamy do zapoznania się z celami i działaniami Fundacji przedstawionymi na stronie internetowej FAR. Mamy nadzieję, że wszystko, czego się o nas dowiecie, będzie zachęcać Was do dalszego wspierania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

Darowizny
Niezależnie od możliwości przekazania 1,5% podatku można też przekazywać organizacji pozarządowej darowizny.

W słowniku darowizna opisana jest jako umowa, mocą której jedna strona (właściciel) oddaje daną rzecz drugiej stronie dobrowolnie i bezpłatnie. Według definicji zawartej w Kodeksie cywilnym jest to "forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku". Warte uwagi są szczególnie sformułowania - "dobrowolnie" i "kosztem swego majątku". O darowiźnie możemy mówić, gdy dzielimy się swoją własnością. Państwo, by zachęcić do filantropii, pozwala odpisać darowiznę od dochodu i w ten sposób zmniejszyć podatek.

A, B, C.

  • Darowiznę można przekazać organizacji realizującej cele określone w art. 4. ustawy o działalności pożytku publicznego;
  • Przekazywana jest w roku podatkowym, z którego się rozliczamy; O kwotę darowizny pomniejszana jest podstawa do opodatkowania;
  • Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki w wysokości dokonanej darowizny, nie wyższe jednak niż 6% dochodu w przypadku darowizn dokonywanych przez osoby fizyczne i 10% dochodu w przypadku darowizn dokonywanych przez osoby prawne.


Prosimy o wpłacanie darowizn:

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR"
ul
 Łowicka 19, 02-574 Warszawa
KRS nr: 0000032645
Bank: PeKaO S.A. VII O/Warszawa
nr konta: 35124011091111000005162585 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach