poniedziałek, 2024-07-15 Henryka, Igi, Włodzimierza

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (NR 7/K/WAZ/2023)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 19.09.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 13/MAŁOPOLSKIE z dnia 11.09.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs MS Excel na poziomie średniozaawansowanym, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 19.09.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Zachodniopomorskie Centrum Informatyki Piotr Kowalski,
ul. Boguchwały 18,/2, 71-531 Szczecin
Łączna cena brutto: 797,80 zł
słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem 80/100 złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 19.09.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/ŁÓDZKIE z dnia 06.09.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Prawo jazdy kat. B, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 19.09.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Nauka Jazdy Sz6stka Artur Reszka,
ul. Piotrkowska 70, 26-300 Opoczno
Łączna cena brutto: 2700 zł.
słownie: [dwa tysiące siedemset 00/100] złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ŚWIĘTOKRZYSKIE – USŁUGA SZKOLENIOWA – OBSŁUGA SYSTEMU DO PROJEKTOWANIA ODZIEŻY GEMINI CAD


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – OBSŁUGA SYSTEMU DO PROJEKTOWANIA ODZIEŻY GEMINI CAD w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 19.09.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/ŁÓDZKIE z dnia 04.09.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia KADRY I PŁACE OD PODSTAW, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 19.09.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Centrum Edukacji Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy,
ul. Toruńska 24, 85-023 Bydgoszcz,
Łączna cena brutto: 1800 pln
słownie: [jeden tysiąc osiemset] złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 19.09.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 14/śląskie z dnia 06.09.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs podstawy obsługi komputera organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 19.09.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
EduPoint Jacek Kowina
ul. Płocka 5/1, 41-253 Czeladź
Łączna cena brutto: 3750 zł
słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych [00/100] złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa,18.09.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/ŁÓDZKIE z dnia 07.09.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs języka angielskiego od podstaw, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 18.09.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
AS Edukacja Marcin Batko Zespół Szkół dla Dorosłych w Katowicach,
ul. Mariacka 33, 40-041 Katowice
Łączna cena brutto: 1500 zł
słownie: [tysiąc pięćset 00/100] złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/MAŁOPOLSKIE – USŁUGA SZKOLENIOWA – Program Canva


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – Program Canva w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/MAŁOPOLSKIE – USŁUGA SZKOLENIOWA – Podstawy pracy z komputerem


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – Podstawy pracy z komputerem w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 8 z 202


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach