piątek, 2024-03-01 Albina, Antoniny, Radosławy

»»»

Warszawa dn. 06.05.2021

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie wykonania wydruku i dostarczenia materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach zapytania ofertowego nr 1/Ś/2021 z dnia 22.04.2021 r., w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób z niepełnosprawnościami z woj. śląskiego szansą na AKTYWNOŚĆ i NIEZALEŻNOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
ONstudio Sp. z o.o. ul. Kanta 17 lok. 106, 10-691 Olsztyn
Łączna kwota brutto: 885,14 zł.


Aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób z niepełnosprawnościami z woj. śląskiego szansą na AKTYWNOŚĆ i NIEZALEŻNOŚĆ (nr 1/Ś/2021)DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WYKONANIA WYDRUKU I DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób z niepełnosprawnościami z woj. śląskiego szansą na AKTYWNOŚĆ i NIEZALEŻNOŚĆ” realizowanego na podstawie Umowy nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0030/20-00 z dnia 16.03.2021 roku z Województwem Śląskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 22.01.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 22/WM/SZ/2020 z dnia 14.01.2021 r., w zakresie świadczenia usługi szkoleniowej kurs pracownika ochrony fizycznej osób i mienia praca z bronią palną wraz z ubezpieczeniem i egzaminem zewnętrznym, dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”.

Zamawiający w dniu 22.01.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Warmińsko Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Centrum Edukacji w Kętrzynie ul. Limanowskiego 1, 11-400 Kętrzyn
NIP 7390100344
Łączna cena brutto: 4 000,00 zł
słownie: cztery tysiące złotych 00/100.


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja (nr 22/WM/SZ/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 05.10.2020 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

dotyczy Zapytania ofertowego nr 12/P/WAZ/2020 z dnia 28.09.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia doradcy zawodowego dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej WAZ w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” z przykrością informuje, iż Zapytanie nr 12/P/WAZ/2020 dotyczące świadczenia usługi grupowego wsparcia doradcy zawodowego dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej WAZ, na podstawie pkt. XXI przedmiotowego Zapytania, zostało unieważnione z powodu braku odpowiedniej liczby uczestników/czek, którzy mają zostać objęci Wsparciem.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, planuje ogłosić ponownie zapytanie. Za wszelkie niedogodności wynikające z faktu unieważnienia, przepraszamy.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 

Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II (nr 12/P/WAZ/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA DORADCY ZAWODOWEGO w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPPD.07.01.00-20-0228/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 10.09.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/P/WAZ/2020 z dnia 28.08.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia specjalisty ds. aktywnej rehabilitacji dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej WAZ w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 10.09.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Emil Ochrymiuk
cena brutto za godzinę: 80,00 zł
słownie: osiemdziesiąt i 00/100 złotych brutto za godzinę.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 

»»»

Warszawa, 09.09.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/P/WAZ/2020 z dnia 26.08.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia doradztwa zawodowego dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej WAZ w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 09.09.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Biuro Obsługi Projektów Europejskich, EUROPROGRES – Artur Witkowski,
Unii Europejskiej 4/204, 86-050 Solec Kujawski
Łączna cena brutto: 2 405,00 zł
słownie: dwa tysiące czterysta pięć i 00/100 złotych brutto.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 

»»»

Warszawa, 09.09.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/P/WAZ/2020 z dnia 26.08.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia (asekuracji) dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej WAZ w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 09.09.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:
1. Aleksandra Jaśkowska
Łączna cena brutto: 1 440,00 zł
słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści i 00/100 złotych brutto.
2. Magdalena Gozdan
Łączna cena brutto: 1 440,00 zł
słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści i 00/100 złotych brutto.
3. Julita Aleksiejczuk
Łączna cena brutto: 1 440,00 zł
słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści i 00/100 złotych brutto


Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 

Strona 1 z 134


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach