piątek, 2024-03-01 Albina, Antoniny, Radosławy

»»»


 


Zadanie „Fundacja Aktywnej Rehabilitacji – członek European Spinal Cord Injury Federation” finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Priorytet 5 Wsparcie doraźne – Edycja 2023, z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

 

Wartość zadania publicznego: 8 862,50 zł
 


 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji – członek European Spinal Cord Injury Federation

Okres realizacji: 15.05.2023 – 31.12.2023

 

 

Numer umowy: 48/PROO/5/2023.

Dzięki otrzymanemu finasowaniu Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w dniach 31 maja – 3 czerwca 2023 roku, uczestniczyła w kongresie ESCIF (European Spinal Cord Injury Federation) w Salonikach.

Uczestnictwo w kongresie jak również przystąpienie do European Spinal Cord Injury Federation, możliwe było dzięki otrzymaniu dotacji z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Priorytet 5 Wsparcie doraźne – Edycja 2023, z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wartość otrzymanej dotacji 8 862,50 zł, co stanowi 100% wartości zadania.

Poprzez realizację zadania „Fundacja Aktywnej Rehabilitacji – członek European Spinal Cord Injury Federation”, nasza organizacja nie tylko mogła uczestniczyć w kongresie ale również stać się pełnoprawnym członkiem, gdyż zgodnie z głosowaniem delegatów w dniu 1 czerwca 2023 została oficjalnie przyjęta do stowarzyszenia. Celem członkostwa FAR w ESCIF poza wymianą doświadczeń będzie rozwijanie standardów wsparcia osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego w ramach programów aktywizacji i włączenia społecznego.

European Spinal Cord Injury Federation (ESCIF) to Europejska Federacja organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Głównym celem federacji jest ciągła poprawa jakości życia osób z urazem rdzenia kręgowego na terenie całej Europy. ESCIF tworzy ogólnodostępną sieć do wymiany informacji związanych z tym schorzeniem oraz jego następstwami. Dzięki temu aranżuję przestrzeń do wymiany dobrych praktyk na bazie doświadczeń w poszczególnych krajach. Zapewnia jedność w walce o lepsze funkcjonowanie i przezwyciężanie wyzwań napotykanych przez te osoby każdego dnia. Prowadząc działania reprezentuje interesy swoich członków, zmieniając czynniki środowiskowe wpływające na jakość życia.

 


Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego 
 w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
na lata 2018-2030 PROO


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach